Badania opinii publicznej

Badania sondażowe dotyczące opinii mieszkańców Warszawy na temat zjawiska przemocy w rodzinie realizowane są na zlecenie miasta stołecznego Warszawy od 2007 r. Pomiary z lat 2007-2009 realizowane były w ramach cyklicznie powtarzanego, wielotematycznego badania pt. Barometr Warszawski. Ich wykonawcą była Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 2010 r. przeprowadzane są oddzielne sondaże, poświęcone wyłącznie zjawisku przemocy w rodzinie. Wykonawcą pomiarów w latach 2010, 2011 oraz 2014 było ARC Rynek i Opinia. Ostatnie trzy badania realizowane były na reprezentatywnych, losowo-kwotowych próbach mieszkańców stolicy w wieku 18 i więcej lat.

W sondażach wykorzystano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Głównym celem projektu jest oszacowanie skali i form zjawiska oraz poznanie opinii i postaw warszawiaków wobec problemu przemocy w rodzinie.

Wyniki badań prezentowane są na organizowanych przez Biuro seminariach.

 

Załączniki: