Domy dziennego pobytu

Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób starszych. Zapewniają kilkugodzinną opiekę, w tym posiłki, a także organizują zajęcia m.in. ruchowe, artystyczne, edukacyjne.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej (DDPS)*

Poszczególne ośrodki pomocy społecznej oferują dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci domów dziennego pobytu, działających zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Placówki te stworzono z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych.

Każdy Dzienny Dom zapewnia:

 • podtrzymywanie aktywności społecznej;

 • utrzymanie dobrej kondycji i sprawności ruchowej (np. zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia oddechowe);

 • utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej (np. gry świetlicowe, ćwiczenia pamięci);

 • usamodzielnienie i pobudzenie zaradności;

 • rozwijanie różnych zainteresowań (różne terapie zajęciowe, np. warsztaty manualne, muzyczne, teatralne);

 • organizację wolnego czasu (np. wspólne wycieczki, wyjścia do kina i teatru);

 • oparcie społeczne: zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności (w tym integracja ze środowiskiem lokalnym);

 • posiłek (ich liczba zależy od poszczególnych Domów).

Jak otrzymać miejsce w DDPS?

 1. Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej i wyraź swą chęć uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dom.

 2. Przedstaw zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.

 3. Czekaj na wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w twoim miejscu zamieszkania – ma na celu zbadanie twojej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej.

 4. Czekaj na decyzję dyrektora ośrodka pomocy społecznej.

Z usług Domu w pierwszej kolejności mogą korzystać:

 • emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60. roku życia);

 • osoby samotne lub osamotnione w rodzinie;

 • osoby z niepełnosprawnością;

 • osoby o niskich dochodach;

 • osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych lub rodzinnych.

Szczegółowych informacji udzielają poszczególne ośrodki pomocy społecznej – ich listę zamieszczono TU.

Koszt:

Odpłatność za uczestnictwo w Dziennym Domu jest obliczana w zależności od wysokości dochodów danej osoby (renty, emerytury) – wynosi od 100% do całkowitego zwolnienia z odpłatności.

 *Informacja na podst. poradnika "ABC Seniora. Aktywne i godne życie w Warszawie"

 


 

Domy Dziennego Pobytu - lista wg. dzienic:

Bielany
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1
Adres: Al. Zjednoczenia 13, 01- 829 Warszawa
tel. 22 864-27-55
e-mail: owds1@opsbielany.waw.pl
stron

Bielany
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2
Adres: ul. Wrzeciono 5A, 01-951 Warszawa
tel. 22 865-77-25
e-mail: owds2@opsbielany.waw.pl
www: http://www.opsbielany.waw.pl/owds2.php

Mokotów
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Wiktorska 83/87, 02-582 Warszawa
tel. 22 844 50 09
e-mail: malgorzata.marciniak@opsmokotow.pl
www: Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Portal - OPS Dzielnicy Mokotów (opsmokotow.pl)

Ochota
Dom Dziennego Pobytu ''Z Ochotą''
Adres: ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa
tel. 22 659-72-91
e-mail: ddp@opsochota.waw.pl
www: Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” - Portal - Ops Ochota

Praga Południe
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel. 22 277-33-41
e-mail: ddpswalecznych59@gmail.com
www: Ops Praga Południe (ops-pragapoludnie.pl)

Praga Południe
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Paca 42 (wejście B), 04-386 Warszawa
tel. 22 277-33-78
e-mail: a.lopacinska@ops-pragapoludnie.pl
www: Ops Praga Południe (ops-pragapoludnie.pl)

Praga Północ
Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Brzeska 4, 03-737 Warszawa
tel. 22 619 55 09
e-mail: ddzp@opspragapolnoc.waw.pl
www: OPS Praga Północ - Dom Dziennego Pobytu (opspragapolnoc.waw.pl)

Rembertów
Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa
tel. 22 611 93 80 wew. 11
e-mail: ddp@opsrembertow.waw.pl
www: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (opsrembertow.waw.pl)

Śródmieście
Domy Dziennego Pobytu
Adres: ul. Świętojerska 12a, 00-236 Warszawa
tel. 22 831-58-80 (do końca roku), 22 277-41-71
e-mail: malgorzata.drabik@cps.srodmiescie.warszawa.pl
www: http://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/o-nas/placowki/

Śródmieście
Domy Dziennego Pobytu
Adres: ul. Górnośląska 39, 00-432 Warszawa
tel. 22 629-57-36
e-mail: krystyna.radzikowska@cps.srodmiescie.warszawa.pl
www: http://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/o-nas/placowki/

Śródmieście
Domy Dziennego Pobytu
Adres: ul. Twarda 1, 00-114 Warszawa
tel. 22 654-56-14
e-mail: barbara.sosnowska@cps.srodmiescie.warszawa.pl
www: http://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/o-nas/placowki/

Targówek
Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Św. Wincentego 85, 02-291 Warszawa
tel. kom.: 797-318-146
e-mail: ddp@ops-targowek.waw.pl
www: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Ursus
Dzienny Dom Pobytu Seniora
Adres: ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa
tel. kom.: 606-768-676
e-mail: marleono@wp.pl
www: Ośrodek Pomocy Społecznej Dz. Ursus m. st. Warszawy | (ops-ursus.pl)

Ursynów
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa
tel. 22 544 12 00
e-mail: sekretariat@ops-ursynow.pl
www: http://www.ops-ursynow.civ.pl/dzienny-dom-pomocy-spolecznej

Wawer
Dom Dziennego Pobytu
Adres: ul. Starczewska 8, 04-992 Warszawa
tel. 22 612 70 96
e-mail: ddp.starczewska@caritas.pl
www: http://ddp-senior.caritas.pl/

Wilanów
Dzienny Dom dla Osób Starszych,
Ośrodek Wsparcia dla seniorów, Filia nr 3
Adres: ul. Lentza 35, 02-956 Warszawa
tel. 22 651-79-92
e-mail: dom3opswilanow@wp.pl
www: Dzienny Dom dla Osób Starszych - OPS Wilanów (opswilanow.pl)

Włochy
Dzienny Dom Pomocy
Adres: ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa
tel. 22 846-15-96
e-mail: dziennydompomocy@opswlochy.waw.pl
www: http://www.opswlochy.waw.pl/index.php?mod=str&id=17

Włochy
Dzienny Dom Pomocy
Adres: ul. Potrzebna 10, 02-448 Warszawa
tel. 22 863-94-45
e-mail: dziennydompomocy@opswlochy.waw.pl
www: http://www.opswlochy.waw.pl/index.php?mod=str&id=34

Wola
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 
Adres: ul. Zawiszy 5, 01-167 Warszawa
tel. 22 631-26-90
e-mail: ows@ops-wola.waw.pl
www: Ośrodek Wsparcia dla Seniorów (ops-wola.waw.pl)

Wola
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"
Adres: ul. Nowolipie 25B, 01-011 Warszawa
tel. 22 838-34-96
e-mail: nowolipie@camnowolipie.pl
www: www.facebook.pl/camnowolipie

Żoliborz
Dom Seniora "Piękny Brzeg"
Adres: ul. Ks. J. Popiełuszki 16, 01-590 Warszawa
tel. 22 832-45-56
e-mail: ddps-zoliborz@ops-zoliborz.waw.pl
www: http://www.ops-zoliborz.waw.pl/dspb

Żoliborz
Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów
Adres: ul. Wyspiańskiego 6/8, 01-577 Warszawa
tel. 22 839-40-88
e-mail: centrumseniora@ops-zoliborz.waw.pl
www: http://www.ops-zoliborz.waw.pl/zcias

ddps-grafika_0.jpg

Załączniki: