Domy Pomocy Społecznej

Zbliżenie na dłonie seniorki położone jedna na drugiej na kolanach, na nich dłoń drugiej osoby ujmująca je w uścicsku.

Z usług Domów Opieki Społecznej (DPS) skorzystać mogą osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Takie, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie 19 DPS-ów prowadzonych przez lub na zlecenie m.st. Warszawy, w tym:

  • 7 domów dla osób w podeszłym wieku,
  • 7 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych,
  • 4 domy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla dorosłych i dla dzieci),
  • 1 dom dla osób przewlekle chorych psychicznie.

Bezpośrednią pieczę nad placówkami sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR). Pełny wykaz DPS-ów ze wskazaniem dzielnic znajdziesz na końcu artykułu.

Zasady kierowania do DPS

  1. Złożenie wniosku o skierowanie do DPS-u w ośrodku pomocy społecznej zlokalizowanym w dzielnicy, w której mieszka osoba wnioskująca lub jej opiekun prawny.
  2. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy z Wnioskującym lub jego opiekunem prawnym w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania wniosku. Wywiad służy ustaleniu sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o miejsce w DPS-ie. Zostaną także przeprowadzone wywiady środowiskowe z krewnymi w celu ustalenia wysokości ich opłaty za pobyt członka rodziny w DPS.
  3. Po zebraniu dokumentacji sprawa przekazana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wyda decyzję administracyjną o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej.

Koszt utrzymania w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. Zobowiązani do ponoszenia opłat są w kolejności:

  • mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy (z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu);
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Osoby posiadające uprawnienia Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 64b ustawy o pomocy społecznej, są zwolnione z ponoszenia ustalonej opłaty w wysokości 70% świadczenia.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawa oraz na jego zlecenie w 2022 roku został ogłoszony 18.03.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, pozycja 3163 (zobacz załącznik).

Załączniki:

Domy dla osób w podeszłym wieku

Wybudowany w 1976 roku, Dom mieści się w otoczeniu parku im. Szymańskiego, w bliskim sąsiedztwie dwóch innych parków. Jest dobrze skomunikowany z całym miastem. Dom przeznaczony jest dla 112 osób w podeszłym wieku, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Zapewnia możliwość zamieszkania w jednym pokoju przez małżeństwo lub rodzinę, np. matki z synem.

Budynek składa się z trzech kondygnacji. Część mieszkalna liczy 90 pokoi jednoosobowych oraz 11 dwuosobowych. Każdy pokój posiada łazienkę z WC oraz balkon. W ogrodzie letnim znajduje się basen ozdobny z fontanną, 14 gatunków drzew oraz różnorodne krzewy. Dom zapewnia całodobowe usługi opiekuńcze oraz całodzienne wyżywienie. Mieszkańcy mogą korzystać z ćwiczeń usprawniających, terapii zajęciowej lub zajęć z psychomotoryki. Organizowane są również ciekawe wydarzenia kulturalno-oświatowe. 

Kontakt:

ul. Elekcyjna 6
01-128 Warszawa
tel. 22 836 66 62
mail: sekretariat@dpsbudowlani.pl
www. Strona główna (dpsbudowlani.pl)
FB: Dom Pomocy Społecznej Budowlani | Facebook

Dom istnieje od 1970 roku. Usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie parku Łazienkowskiego. Placówka przeznaczona jest dla 47 mieszkańców w podeszłym wieku, mężczyzn i kobiet. Posiada pokoje jedno- i dwuosobowe. Przy każdym pokoju jest toaleta z WC i umywalką. Na wszystkich piętrach znajdują się ogólnodostępne łazienki z kabinami prysznicowymi i toaletą. Mieszkańcy mogą korzystać z sali telewizyjnej i koncertowej, jadalni oraz pokoi dziennego pobytu wyposażonych w aneksy kuchenne. Do dyspozycji jest również małe patio z tarasem i ogródkiem, które znajduje się w wewnętrznej zabudowie domu. 

Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych i opiekuńczych oraz pomoc w formie pracy socjalnej. Zakres usług świadczonych przez Dom oraz wszelkie działania personelu mają na celu stworzenie mieszkańcom dobrych warunków bytowych oraz serdecznej, domowej atmosfery. Atutem placówki jest kameralność i wyjątkowe położenie.

Kontakt:

ul. Parkowa 7a
00-759 Warszawa
tel. 22 841 09 33
mail: sekretariat@dpsparkowa.pl
www: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty

Dom dysponuje 150 miejscami dla osób w podeszłym wieku. Jest placówką koedukacyjną i funkcjonuje od 1970 r. Sześciokondygnacyjny budynek, w którym znajdują się pokoje jedno- i dwuosobowe, posiada łazienki i toalety usytuowane na korytarzach, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok Domu znajduje się ogród rekreacyjny o powierzchni 900 m2 z alejkami spacerowymi i wydzieloną częścią ogrodu sensorycznego. Dodadtkowo, w pobliżu znajdują się dwa parki miejskie.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńczo-pielęgnacyjne i wspomagające. Dysponuje wyposażonym zapleczem do fizykoterapii i rehabilitacji, zapewnia bogatą ofertę aktywności w czasie wolnym.

Kontakt:

ul. Syreny 26
01-150 Warszawa
tel. 22 632 32 41
mail: alebek@um.warszawa.pl
www: Dom Pomocy Społecznej „Syrena”
FB: Dom Pomocy Społecznej Syrena

Pierwsi mieszkańcy zamieszkali tutaj w lutym 1966 roku. Obecnie Dom dysponuje miejscami dla 100 osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn. Posiada 94 pokoje jednoosobowe oraz 3 pokoje dwuosobowe. Łazienki, z wejściem z korytarza, znajdują się naprzeciwko pokoi mieszkalnych. Dom zlokalizowany jest w pięknej zieleni Saskiej Kępy, na działce o pow. 10607 m2. Budynek o powierzchni użytkowej ok. 3700 m2 został zrealizowany w systemie 6 pawilonów połączonych centralnym łącznikiem komunikacyjnym i pozbawiony jest barier architektonicznych. Ogrodzony ogród o powierzchni 6200 m2, z alejkami spacerowymi, ławkami i pięknym drzewostanem oraz ogrodem sensorycznym sprzyja spędzaniu czasu na wolnym powietrzu.

Kontakt:

ul. Arabska 3
03-977 Warszawa
tel. 22 617 45 78
mail: sekretariat@dpsmatysiaki.waw.pl
www: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"

Dom funkcjonuje od początku lat 70. XX wieku. Placówka jest przeznaczona dla 100 osób – kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku. Zbudowany z myślą o komforcie i wygodzie mieszkańców, Dom posiada 68 pokoi jednoosobowych oraz 16 dwuosobowych, wyposażonych w łazienki. Budynek jest dobrze skomunikowany z resztą miasta, otoczony dużym ogrodem z wydzieloną częścią ogrodu sensorycznego. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z bogatej oferty terapeutycznej, opiekuńczej i wspomagającej.

Kontakt:

ul. Korotyńskiego 10
02-121 Warszawa
tel. 22 823 58 37
mail: dpschemik@idsl.pl
www: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Dom dysponuje 80 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Budynek zlokalizowany jest z dala od miejskiej wrzawy, w brzozowym zagajniku. Teren wokół zagospodarowany jest w formie kompleksu leśno-parkowego (o łącznej powierzchni 1ha), z licznymi miejscami do wypoczynku. Dom dysponuje pokojami jedno- i dwuosobowymi z małym aneksem umywalkowym. Na każdym korytarzu znajdują się łazienki i toalety oraz kuchenki pomocnicze.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Placówka zapewnia bogatą ofertę usług w zakresie wypoczynku i działalności kulturalnej. Czas wolny jest organizowany poprzez różne formy terapii. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w imprezach okolicznościowych, wycieczkach, koncertach, prelekcjach, wyjściach do kina i teatru.

Kontakt:

ul. Bohaterów 46/48
03-007 Warszawa
tel. 22 811 44 85
mail: sekretariat@dpspodbrzozami.pl
www: Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

Dom Pomocy Społecznej im. S. Broniewskiego „Orszy” prowadzony przez Fundację „Gniazdo Rodzinne” posiada 36 miejsc (z czego 21 miejsc komercyjnych) w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych z łazienkami. Dom jest koedukacyjny. Położony na obrzeżach Warszawy w spokojnej i cichej okolicy pomiędzy lasem sosnowym a domami jednorodzinnymi. Dobrze skomunikowany z resztą miasta (dojazd SKM lub autobusami ZTM do centrum Warszawy zajmuje 25 minut). Na terenie Domu znajduje się ogród o powierzchni ponad 2000 m2. W ramach pobytu Dom zapewnia mieszkańcom: wyżywienie, całodobową opiekę pielęgniarską, rehabilitację i fizykoterapię, zajęcia terapeutyczne, świetlicowe oraz możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych.

Kontakt:
ul. Kilińskiego 10/12 
05-075 Warszawa
tel. 22 761 34 66
mail: biuro@gniazdo.org.pl
www: Fundacja Gniazdo Rodzinne – Warszawa-Wesoła

Domy dla osób przewlekle somatycznie chorych

Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 110 osób przewlekle somatycznie chorych. Budynek został wybudowany na początku lat 60-tych. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i jeden pokój czteroosobowy. Wszystkie pokoje wyposażone są w kącik umywalkowy. Na terenie Domu znajduje się ogród sensoryczny o powierzchni 260 m2 dostępny dla mieszkańców. Dom zlokalizowany jest na terenie Nowego Miasta, w spokojnej, zielonej okolicy. W pobliżu znajdują się park, przychodnia, apteka i komenda policji. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stan ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Kontakt:

ul. Wójtowska 13 
00-224 Warszawa
tel. 22 831 52 51
mail: sekretariat@dpswojtowska.pl
www: Dom Pomocy Społecznej Wójtowska
FB: Dom Pomocy Społecznej Wójtowska

Dom powstał w 1996 r. z inicjatywy Wojewody Warszawskiego. Jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych. Usytuowany jest w sąsiedztwie Parku Szczęśliwieckiego - miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców Warszawy. Pensjonariusze Domu zamieszkują w pokojach jedno i dwuosobowych. Na terenie przyległym do budynku znajdują się 2 ogrody z altaną i ławkami, pełniące funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. Ważną formą działalności Domu jest organizowanie czasu wolnego w połączeniu z zajęciami terapeutycznymi. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzykoterapii, hortiterapii, biorą udział w występach i przedstawieniach.

Kontakt:

ul. Dickensa 25 
02-382 Warszawa
tel. 22 659 60 61
mail: sekretariat@dpsdickensa.waw.pl
www: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom powstał w 1974 roku. Od 2010 roku został włączony do nowo wybudowanego obiektu Centrum Alzheimera, który zajmuje działkę obok klasztoru Ojców Dominikanów. Dom mieści się w dwóch budynkach. Całość otoczona jest terenem rekreacyjno-parkowym z utwardzonymi alejkami i ławkami. W Domu znajdują się pokoje jedno i dwuosobowe, wyposażone w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy mają możliwość udziału w zajęciach plastycznych, muzykoterapii, biblioterapii, videoterapii, hortiterapii, dogoterapii, grach i zabawach dydaktycznych. Mają zapewnioną opiekę zdrowotną, psychologiczną, terapeutyczną, duszpasterską i socjalną oraz zabiegi usprawniające, a także usługi pralnicze, krawieckie i fryzjerskie. Placówka jest otwarta również dla wolontariuszy chętnych poświęcić swój czas osobom potrzebującym wsparcia.

Kontakt:

al. Wilanowska 257 
02-730 Warszawa
tel. 22 843 19 22
mail: sekretariat@ca.waw.pl
www: Centrum Alzheimera

Dom prowadzony jest od 1992 r. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Przeznaczony dla 106 kobiet przewlekle somatycznie chorych, Dom oferuje 38 pokoi z łazienkami w tym: 12 pokoi dwuosobowych, 22 trzyosobowe i 4 czteroosobowe. Dom nie posiada ogrodu zewnętrznego. Na terenie placówki znajduje się patio obsadzone ozdobnymi roślinami sezonowymi, taras rekreacyjny na IV piętrze oraz obszerne krużganki balkonowe na każdym piętrze. Wygodny dojazd do placówki umożliwia komunikacja miejska.

Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgnacyjną, umożliwia i organizuje pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Placówka prowadzi zajęcia wspomagające: warsztaty terapii zajęciowej, ćwiczenia podnoszące sprawność i aktywność mieszkanek, zabezpiecza także potrzeby religijne i kulturalne. Działalność jednostki jest ukierunkowana na stworzenie bezpiecznych warunków bytowych oraz miłej atmosfery.

Kontakt:

ul. Kawęczyńska 4b 
03-772 Warszawa
tel. 22 670 43 18
mail: dpskaw@dpskaw.pl
www: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Dom jest placówką koedukacyjną dla 180 osób przewlekle somatycznie chorych. Powstał w 1983 r. i wkomponowany został w zabudowę osiedla mieszkaniowego na terenie warszawskich Jelonek. Dobry dojazd zapewnia bliskość komunikacji miejskiej. Placówka mieści się na terenie pięknego ogrodu o powierzchni ponad 18 tys. m2 ze starym drzewostanem, alejkami spacerowymi oraz strefą aktywności seniora. Dom dysponuje mieszkaniami dwupokojowymi oraz kawalerkami z kuchnią i łazienką.

Placówka świadczy usługi bytowo-opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu. Zapewnia m.in.: całodobową opiekę pielęgniarską, wsparcie duszpasterskie, usługi fizykoterapeutów, psychologów oraz pracownię terapii zajęciowej, niezależnie od wieku oraz stopnia zaawansowania choroby i niepełnosprawności mieszkańca.

Kontakt

ul. Sternicza 125
01-350 Warszawa
tel. 22 665 22 39
mail: dpskombatant@dpskombatant.waw.pl
www: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie

Dom działa w obiekcie oddanym do użytku w 1897 r. Usytuowany jest na zielonym Powiślu, w pobliżu znajdują się liczne sklepy, szpital, przystanek autobusowy i PKP. Jest placówką koedukacyjną, dla 90 osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy zamieszkują jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe pokoje z łazienkami. Czterokondygnacyjny budynek jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada windę z bezpośrednim wyjazdem do ogrodu, który zajmuje powierzchnię 1700 m2.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i usprawniających, imprezach okolicznościowych, występach zespołów. Korzystają z wyjść do teatrów, muzeów czy filharmonii. Biorą udział w zajęciach kulinarnych i ogrodniczych oraz spotkaniach z artystami, aktorami i podróżnikami.

Kontakt:

ul. Solec 36a 
00-394 Warszawa
tel. 22 625 63 42
mail: kontakt@dpsswsalezego.pl
www: Dom Pomocy Społecznej – Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego
FB: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

Dom funkcjonuje od 1955 roku i przeznaczony jest dla kobiet przewlekle somatycznie chorych. Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W placówce zamieszkuje 95 osób w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Budynek zlokalizowany jest w spokojnej, cichej okolicy, otoczony pięknym ogrodem o powierzchni około 0,5 h. Obiekt jest dobrze skomunikowany z centrum miasta. Niedaleko znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej, przystanek kolejowy Kolei Mazowieckich SKM oraz pętla autobusowa.

Dom świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające. Prowadzone są zajęcia terapii zajęciowej, jest możliwość korzystania z rehabilitacji ogólnousprawniającej. Do dyspozycji mieszkanek pozostają dwie świetlice, sala teatralna i kawiarenka.

Kontakt:

ul. Hetmańska 44
04-305 Warszawa
tel.  22 516 92 20
mail: sekretariat@dpshetmanska.waw.pl

Domy dla osób niepełnosprawnych intelektualne dla dorosłych i dla dzieci

Dom powstał w 1970 roku. Usytuowany jest nieopodal Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, na zalesionej działce w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Placówka dysponuje 100 miejscami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Parterowy budynek w kształcie podkowy pozbawiony jest barier architektonicznych. Podopieczni przebywają w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych zorganizowanych w formie oddziałów opiekuńczo-terapeutycznych.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Proponowane formy terapii i rehabilitacji uwzględniają realne możliwości podopiecznych i mają na celu umożliwianie im osiągania jak najwyższego stopnia samodzielności.

Kontakt:

ul. Przedwiośnie 1
04-748 Warszawa
tel. 22 815 20 50
mail: sekretariat@naprzedwiosniu.waw.pl
www: Dom Pomocy Społecznej
FB: Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

Dom rozpoczął swą działalność w 2012 roku i jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Obiekt znajduje się w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Może w nim zamieszkiwać 80 osób. Każdy z 32 pokoi (jedno-, dwu- i trzyosobowych) posiada niezależny węzeł sanitarny.

W placówce prowadzone są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, zajęcia sensoryczne z użyciem sali snoezelen, rehabilitacyjne i ogólnousprawniające, dogoterapia oraz hortiterapia. Organizowane są wyjścia do miejsc kulturalno-rozrywkowych, na basen, hipoterapię. Mieszkańcy mogą liczyć na kompleksową pomoc doświadczonych pracowników prowadzoną w oparciu o indywidualne plany wsparcia, dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańców.

Kontakt:

ul. Bachusa 7
04-814 Warszawa
tel. 22 610 03 53
mail: sekretariat@dpsnabachusa.pl
www: Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”

Dom działa nieprzerwanie od 1968 r. Jego mieszkankami są dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Placówka dysponuje w sumie 70 miejscami w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych, w większości z łazienkami. Dom położony jest na działce o powierzchni ponad 2 ha z podziałem na ogród i teren leśny.

Placówka zapewnia: całodobową opiekę, wsparcie psychologa, zespołu medycznego, edukacyjne, religijne, terapię zajęciową, rehabilitację ruchową indywidualną i grupową, muzykoterapię, rehabilitację społecznę, wycieczki i wyjazdy (jedno- i wielodniowe).

Kontakt:

ul. Żegańska 34 
04-713 Warszawa
tel. 22 812 07 72
mail: sekretariat@dpsmiedzylesie.pl
www: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Dom to komercyjna, koedukacyjna placówka przeznaczona dla 30 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Funkcjonuje od 1996 roku i prowadzony jest przez Fundację „Pomocna Dłoń” – organizację pożytku publicznego. Budynek znajduje się niedaleko Wału Miedzeszyńskiego, w pobliżu terenów leśnych i ogródków działkowych. Dysponuje pokojami jedno- i dwuosobowymi z łazienkami. Posiada zadaszony taras, a wokół znjaduje się dużo zieleni i miejsc do spacerów oraz wypoczynku.

Placówka zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie oraz utrzymanie czystości. Świadczy również usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, a także niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dostosowane do możliwości mieszkańców. Proponuje pensjonariuszom wycieczki oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych na terenie miasta.

Kontakt:

ul. Odrębna 10
04-867 Warszawa
tel. 22 612 79 72
mail: odrebna@poczta.fm
www: Fundacja Pomocna Dłoń
FB: Fundacja Pomocna Dłoń

Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych

Dom istnieje od 1961 r. i jest koedukacyjną placówką przeznaczoną dla 200 osób przewlekle psychicznie chorych. Otoczony jest Lasem Bielańskim oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym. Do dyspozycji mieszkańców są pokoje dwu- i trzyosobowe ze wspólną łazienką oraz ogród (5000 m2).

Dom zapewnia usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne, medyczne oraz zaspokaja indywidualne potrzeby mieszkańców. W placówce realizowane są m. in.: poradnictwo psychologiczne, terapia zajęciowa, trening relaksacyjny, trening ekonomiczny, silwoterapia, rehabilitacja, zajęcia Nordic Walking, terapia wspierająco-aktywizująca, spacery, wycieczki, udział w zajęciach kulturalno-oświatowych, zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowe i choreoterapia.

Kontakt:

ul. Tułowicka 3 
01-974 Warszawa
tel. 22 834 20 17
mail: sekretariat@dps-lesny.waw.pl
www: Dom Pomocy Społecznej „Leśny”
FB: Dom Pomocy Społecznej Leśny