Dostępność architektoniczna

Standardy Dostępności dla m.st. Warszawy zostały wprowadzone w 2017 r. dla potrzeb planowania, projektowania, budowy, przebudowy, remontów infrastruktury i przestrzeni oraz zamieszczania informacji miejskich i obowiązują dla wszystkich inwestycji miejskich rozpoczętych po wprowadzeniu zarządzenia. Standardy precyzują parametry elementów architektonicznych wymaganych dla przestrzeni zewnętrznych, pomieszczeń i informacji (wizualnej, głosowej i dotykowej).

Standardy zostały wprowadzone do stosowania Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Aktualnie trwa proces aktualizacji Standardów dostępności architektonicznej w celu rozszerzenia zakresu merytorycznego oraz ich dostosowania do wymagań określonych ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowywane jest uszczegółowienie wymagań i wytycznych dotyczących dostępności architektonicznej obiektów.

Załączniki: