Dostępność Urzędu

Likwidujemy bariery w komunikowaniu się, dbamy o dostępność stron internetowych oraz dokumentów, a także usuwamy bariery architektoniczne.

Chcemy by każda osoba ze szczególnymi potrzebami mogła samodzielnie korzystać z usług publicznych.

Aby móc skutecznie zapewniać dostępność Urzędu m.st. Warszawy, opracowaliśmy: 

Standardy dostępności architektonicznej dla m.st. Warszawy

Wytyczne zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urzędu m.st. Warszawy

Standard dostępności cyfrowej m.st. Warszawy

Poniżej film w PJM, dotyczący dostępności Urzędu.