Gdzie znaleźć pomoc?

W załącznikach poniżej znajdują się wykazy zawierające dane dotyczące publicznych i niepublicznych placówek udzielających pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie w m.st. Warszawa.

Załączniki: