Koordynatorzy dostępności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W m.st. Warszawa ustawowe zadania koordynatora ds. dostępności realizuje Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności oraz koordynatorzy ds. dostępności wyznaczeni w urzędach dzielnic, biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy.

Dane kontaktowe: