Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności pełni Donata Kończyk, tel. 22 443 02 17, e-mail: dkonczyk@um.warszawa.pl

Obsługę organizacyjną Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności zapewnia Wydział Dostępności z Biura Pomocy i Projektów Społecznych w składzie:

  • Dorota Magiera – plan podnoszenia dostępności, raport ze stanu zapewniania dostępności, tel. 22 325 85 24, e-mail:  dmagiera@um.warszawa.pl 
  • Katarzyna Duniec – dostępność informacyjno-komunikacyjna,  tłumacz migowy; koordynator ds. dostępności w biurze, tel. 22 443 14 54, e-mail: kduniec@um.warszawa.pl
  • Krzysztof Kaperczak – dostępność pasa drogowego i terenów zewnętrznych, tel. 22 443 14 68, e-mail: kkaperczak@um.warszawa.pl 
  • Hanna Malik-Trocha – dostępność architektoniczna obiektów, tel. 22 443 14 87, e-mail: hmalik@um.warszawa.pl
  • Kamila Wróblewska – pracownik projektu - dostępność informacyjno-komunikacyjna, dostępność wydarzeń, łatwy tekst do czytania i rozumienia; koordynator ds. prostego języka w biurze, tel. 22 443 32 33, e-mail: kwroblewska@um.warszawa.pl 
  • Patryk Korzeniecki – dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych, tel. 22 443 32 03, e-mail: pkorzeniecki@um.warszawa.pl 
  • Jakub Sanocki – dostępność dokumentów i multimediów; koordynator ds. dostępności w biurze, tel. 22 443 14 73, e-mail: jsanocki@um.warszawa.pl
  • Małgorzata Kruszewska – obsługa Zespołu ds. dostępności, koordynatorzy ds. dostępności, tel. 22 325 85 17, e-mail: mkruszewska@um.warszawa.pl 
  • Artur Ptak  – koordynator projektu "Equal chances equal work", tel. 22 443 14 64, e-mail: aptak@um.warszawa.pl