Placówki buforowe

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, działalność placówek buforowych została zawieszona.