Pomoc doraźna (Wsparcie niskoprogowe)

Wsparcie niskoprogowe dostępne jest dla każdego, niezależnie od posiadanego ostatniego stałego miejsca zameldowania, sytuacji materialnej. Jest to pomoc doraźna, która otrzymać mogą wszyscy potrzebujący w formie noclegu, możliwości skorzystania z łaźni, ogrzewalni, jadłodajni, pralni oraz punktów poradnictwa.

 

 

Wykaz placówek niskoprogowych dla osób bezdomnych z miejscami noclegowymi dofinansowanych przez m.st. Warszawę

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Grochowska 111/113
tel. 22 818 43 86, 22 619 44 76
warszawa-praga@caritas.pl  

Jadłodajnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00–14:00. W tej samej lokalizacji działa łaźnia, ogrzewalnia i magazyn odzieży.

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski- Siostry Felicjanki

ul. Azaliowa 10A
tel. 509172166
s.jadzia@wp.pl          

Jadłodajnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14, w soboty w godzinach 11:00-12:00

Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri

ul. Sapieżyńska 3
tel. 22 635 35 60
konwent.bonifratrow@wp.pl     

Jadłodajnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Obiad jest wydawany o godzinie 11:00. Pomoc w postaci gorącego posiłku (obiad) i paczki żywnościowej na wynos. Codziennie w godzinach otwarcia jadłodajni dyżuruje pracownik socjalny (punkt poradnictwa). Dodatkowo zapewniona jest możliwość skorzystania z toalety i prysznica oraz wyprania i wysuszenia odzieży

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Żytnia 1A
tel. 22 828 18 15
warszawa@caritasaw.pl

Jadłodajnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00-15:00. Wydawany jest jeden gorący posiłek. W budynku, w którym prowadzona jest jadłodajnia Caritas prowadzi też łaźnię, magazyn odzieży, schronisko dla osób bezdomnych i mieszkania treningowe.

Stowarzyszenie Alter Ego

ul. Wiślana 7 (Wesoła)
tel. 22 760 86 40
stowarzyszenie@alter-ego.org.pl            

Jadłodajnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-13:00. Wydawany jest jeden gorący posiłek. W budynku, w którym prowadzona jest jadłodajnia Stowarzyszenie Alter-Ego prowadzi też schronisko dla osób bezdomnych.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie

ul. Kapucyńska 4
tel. 797 907 148
biuro@fundacja-kapucynska.org           

Jadłodajnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli. Codziennie w godzinach 11:30-13:30 wydawany jest gorący posiłek. W godzinach otwarcia jadłodajni jest możliwość skorzystania z toalety i umywalki.

UWAGA: jadłodajnia jest nieczynna w sierpniu.

W budynku, w którym prowadzona jest jadłodajnia, Fundacja Kapucyńska prowadzi też inne formy wspierania osób bezdomnych, jak pomoc rzeczowa, poradnictwo, warsztaty, spotkania z kulturą, możliwość wypożyczenia książek itp.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – miejsca tymczasowego interwencyjnego schronienia z usługami opiekuńczymi

ul. Bohaterów 50             

Skierowania jedynie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, tel. 22 632 01 25, 22 632 04 67 lub BPiPS tel. 519 047 389.

W placówce są 34 miejsca dla osób wymagających usług opiekuńczych, placówka uruchomiona ze względu na stan epidemii SARS-CoV-2, działa całodobowo, zapewnia 3 posiłki dziennie.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Polska 33
tel. 22 651 05 71
centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl        

W placówce jest 100 miejsc dla mężczyzn. Od 1 lipca placówka działa w trybie nocnym

w godz. 19.00 – 7.00, od 1 października do 31 marca w godz. 18:00 – 8:00.

Noclegownia Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”

ul. Kaczorowa 39
tel. 661 035 565

W placówce jest 100 miejsc (25K+75M), przyjęcia interwencyjne w miarę dostępności miejsc, pobyt w godz. 18.00-8.00, możliwość pobytu  osób z niepełnosprawnościami

Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa” – miejsca tymczasowego interwencyjnego schronienia

ul. Myśliborska 53
tel. 723 246 077

W placówce jest 95 miejsc (22K + 73M), od 1 października do 31 marca pobyt w godz. 18.00-8.00, od 1 kwietnia do 30 września pobyt w godz. 19.00-7.00, środki czystości, dwa posiłki.

Noclegownia Stowarzyszenia Monar

ul. Marywilska 44A

tel. 517 893 264

W placówce jest 40 miejsc dla mężczyzn, od 1 października do 31 marca pobyt w godz. 18.00-8.00, od 1 kwietnia do 30 września pobyt w godz. 19.00-7.00, środki czystości, dwa posiłki.

Stowarzyszenie Lambda-Warszawa

Mieszkania treningowe dla osób LGBT+ znajdujących się w kryzysie bezdomności (tzw. hostel interwencyjny)

Osoby potrzebujące tego rodzaju wsparcia proszone są o kontakt poprzez:

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Grochowska 111/113
tel. 22 818 43 86, 22 619 44 76
warszawa-praga@caritas.pl       

Ogrzewalnia jest czynna 7 dni w tygodniu całodobowo od 1 października do 30 kwietnia. Posiada 50 miejsc siedzących (na krzesłach). W tej samej lokalizacji działa jadłodajnie, łaźnia i magazyn odzieży.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Grochowska 111/113
tel. 22 818 43 86, 22 619 44 76
warszawa-praga@caritas.pl  

Łaźnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-14:00. Dodatkowo, w okresie funkcjonowania ogrzewalni (1.10.-30.04.) pełnione są dyżury interwencyjne dla osób przywożonych przez służby miejskie w godzinach 18.00-6.00.

Łaźnia zapewnia dostęp do środków, higienicznych, czystych ręczników, jednorazowych przyborów do golenia, suszarki do włosów, apteczki wyposażonej w środki dezynfekujące oraz opatrunkowe (według potrzeb i możliwości), środków zwalczających świerzb i wszawicę. W placówce jest też magazyn odzieży (możliwość wymiany bielizny i odzieży). W tej samej lokalizacji działa jadłodajnia i ogrzewalnia.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Żytnia 1A
tel. 22 828 18 15
warszawa@caritasaw.pl

Łaźnia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-14:00, a w niedziele w godzinach 8-12. Osoby przywożone interwencyjnie przez służby miejskie przyjmowane są przez całą dobę (także w weekendy).

Jedna kabina prysznicowa dostosowana jest do obsługi osoby niepełnosprawnej.

W razie potrzeby jest możliwość odwszawienia.

Łaźnia wyposażona jest w środki czystości i ręczniki, możliwe jest otrzymanie środków higieny osobistej oraz czystej odzieży i bielizny.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Wenedów
tel. 22 619 44 76, 506 804 397
warszawa@caritasaw.pl            

Łaźnia jest czynna 7 dni w tygodniu, w godzinach 9:00-13:00 oraz 15:00-19:00 (oprócz świąt państwowych i kościelnych). Dostęp do środków myjących, higienicznych, czystych ręczników, przyborów do golenia, środków opatrunkowych, środków zwalczających świerzb i wszawicę, pomoc w czynnościach higienicznych osobom z trudnościami w samoobsłudze, dostęp do podstawowych usług fryzjerskich, możliwość wymiany bielizny, dostęp do informacji o miejscach i formach udzielania pomocy na terenie Warszawy.

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”

ul. Grochowska 259A
tel. 22 870 74 09
dompatronatu48@gmail.com    

Z usług pralni nieodpłatnie mogą korzystać placówki dla osób bezdomnych posiadające umowę dotacyjną z m.st. Warszawą oraz indywidualne osoby bezdomne na podstawie skierowania z OPS lub punktu poradnictwa.

Dla osób bezdomnych pralnia jest czynna dwa razy w miesiącu w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 9:00-11:00.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

ul. Nowogrodzka 7 lok. 14
tel. 22 622 96 33
biuro@pogotowieis.pl            

Punkt czynny od poniedziałku do środy w godz. 9:00-15:00,czwartki w godzinach 9:00-12:00, piątki 9:00-15:00. Pomoc pracownika socjalnego, prawnika, edukatora społecznego, pomoc w wyrobieniu dokumentów (zdjęcia, pomoc w wypełnieniu formularzy), pomoc rzeczowa (odzież, artykuły higieniczne), informacja o dostępnych formach pomocy, wsparcie w kontaktach z instytucjami (np. OPS), szpitalami, pomoc w skierowaniu na detoks itp.

Dodatkowo w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00-14:00 działa otwarta kuchnia, w której można napić się kawy lub herbaty, skorzystać z dostępnych na miejscu produktów spożywczych oraz odgrzać własny posiłek.

Na miejscu udostępniany jest laptop , można uzyskać pomoc np. w napisaniu CV.

Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP)

Mobilny Punkt Poradnictwa to autobus, który umożliwia osobom w kryzysie bezdomności przemieszczanie się pomiędzy schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią. MPP dociera do dworców kolejowych, miejsc, gdzie przebywają osoby bezdomne, oferując możliwość transportu do placówek, ciepły napój oraz poradnictwo wykwalifikowanych streetworkerów.  Czynny jest codziennie, również w niedziele i święta w godzinach 8:00 - 14:00. 

W czwartki, na przystanku Esperanto 04, w godzinach 9:00 - 10:00 można wykonać zdjęcie do dokumentów.

Szczegółowy rokład jazdy MPP

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża

ul. Magazynowa 14
tel. 720 908 318, 720 908 321
mokotowskiehospicjum@onet.pl          

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Pomoc pracownika socjalnego, prawnika, psychologa, lekarza, pielęgniarki, terapeuty, wsparcie w wyrobieniu dokumentów, pomoc rzeczowa (odzież, artykuły higieniczne), informacja o dostępnych w Warszawie formach pomocy, pomoc w kontaktach z instytucjami (np. ośrodkami pomocy społecznej ws. przyznania miejsca w schronisku), szpitalami (np. ws. skierowania na detoks alkoholowy) , program pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających jednostki penitencjarne oraz ich najbliższych.

Wydawalnia żywności dla osób w kryzysie bezdomności od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do czwartku czynna w godz. 10:30-12:30, w piątki w godz. 13:00-15:30.

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei

ul. Wolska 172
tel. 22 836 81 82
lekarzenadziei@vp.pl

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku , w godzinach 9:00-15:00. Poradnia oferuje pomoc lekarzy różnych specjalizacji (internista, kardiolog, pulmonolog, chirurg, psychiatra, dermatolog, ginekolog) pomoc psychologa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi pielęgniarskie, diagnostykę i badania laboratoryjne oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym.