Poradnie odwykowe

Ponadpodstawowy program psychoterapii skierowanej do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy” stanowi uzupełnienie i poszerzenie oferty usług  finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z realnymi potrzebami odbiorców.

Głównym celem proponowanego programu jest zwiększenie dostępności do różnych form oddziaływań leczniczych skierowanych do osób uzależnionych, ograniczenia szkód wynikających z przewlekłego używania substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, a także poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Nadmierne spożywanie alkoholu stanowi jeden z najbardziej szkodliwych czynników mających wpływ na zdrowie i życie nie tylko osób uzależnionych, ale również ich rodzin.

Warunkiem prowadzącym do osiągnięcia  głównego rezultatu  programu jest doprowadzenie osoby uzależnionej do stałego utrzymywania abstynencji, nabycia umiejętności rozpoznawania kryzysów związanych z nawrotami choroby, przeciwdziałanie im oraz dalszy konstruktywny rozwój jednostki. Realizacja celu następuje poprzez: racjonalną terapię skierowaną na uzależnienie i inne zaburzenia, poprawę stanu fizycznego i psychicznego, naprawę relacji rodzinnych, powrót do pełnienia ról społecznych oraz poprawę funkcjonowania w obszarze psychologicznym, społecznym i zadaniowym.

Wykaz placówek odwykowych

SPZOZ Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Skarżyńskiego 1
02-372 Warszawa
tel: 22 59 29 820

 

SP ZOZ
Centrum Odwykowe
Poradnia Rodzinna

ul. Zakopiańska 33
03-934 Warszawa
tel: 22 617 03 10
rodzina@centrumodwykowe.waw.pl

SP ZOZ Centrum Odwykowe Poradnia Odwykowa

ul. Zgierska 18a
03-934 Warszawa
tel: 22 813 27 65
 

 

SP ZOZ Centrum Odwykowe

ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
tel: 22 870 03 77

SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
tel: 22 619 60 65

 

SZPZLO Warszawa-Targówek Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Rembielińska 8
03-343 Warszawa
tel: 22 674 55 21

SZPZLO Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ROTA

pl. Czerwca 1976 nr 1
02-495 Warszawa
tel: 22 592 98 58, 501 506 074

SP ZOZ Warszawa-Ursynów
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Zamiany 13
02-786 Warszawa
tel: 22 648 66 57
poradnia@alkoholizm.waw.pl