Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne na terenie m.st. Warszawy realizuje 33, podmiotów, w tym: 18 Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Alzheimera, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 3 Specjalistyczne Poradnie Rodzinne oraz 10 organizacji pozarządowych.

Jednostki są umieszczone w rejestrze specjalistycznego poradnictwa prowadzonego przez wojewodę mazowieckiego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego

 

Załączniki:

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
tel. 22 48 71 300; 22 48 71 301
e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Marywilska 44 C
03-042 Warszawa
tel. 22 614 70 00; 22 300 20 40; 22 300 20 41
e-mail: sekretariat@opsbialoleka.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Stanisława Przybyszewskiego 80/82
01-824 Warszawa
tel. 22 568 91 00
e-mail: sekretariat@opsbielany.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Falęcka 10
02-545 Warszawa
tel. 22 849 44 66
e-mail: sekretariat@opsmokotow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa
tel. 22 822 11 24
e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa
tel. 22 277 33 00; 22 277 33 01
e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

ul. Karola Szymanowskiego 6/ 61
03-477 Warszawa
tel. 22 511 24 00
e-mail: sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ul. Plutonowych 10
04-404 Warszawa
tel. 22 673 54 12
e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa
tel. 22 277 41 100, 22 628 07 12; 22 277 41 02
e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. św. Wincentego 87
03-291 Warszawa
tel. 22 277 02 50
e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

pl. Czerwca 1976 r. 1
02-495 Warszawa
tel. 22 277 34 40
e-mail: opsursus@pro.onet.plsekretariat@ops-ursus.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
tel. 22 544 12 00; 22 544 12 20
e-mail: sekretariat@ops-ursynow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 22 872 15 13; 22 872 20 71; 22 872 13 92
e-mail: sekretariat@opswawer.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pułku 21A
05-075 Warszawa
tel. 22 773 44 12; 22 773 94 40
e-mail: sekretariat@opswesola.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27a
02-968 Warszawa
tel. 22 648 22 26
e-mail: wilanow@ops.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ul. Czereśniowa 35
02-457 Warszawa
tel. 22 863 98 37; 22 863 91 75
e-mail: kancelaria@opswlochy.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

ul. Józefa Bema 91
01-233 Warszawa
tel. 22 571 50 00; 22 571 50 24; 22 571 50 90
e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

ul. Karolkowa 58A
01-193 Warszawa

przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 12:00-14:00
Punkt Obsługi Interesanta: 22 632 01 25, 22 632 04 67, 22 862 78 08/09 wew. 100
godziny otwarcia: poniedziałki 8:00-18:00; wtorki-piątki 8:00-16:00

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

ul. Henryka Dembińskiego 3
01-644 Warszawa
tel. 22 569 28 00
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 6 Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
tel. 22 837 55 59; 535 430 902
http://www.woik.waw.pl

pl. Dąbrowskiego 7
00-057 Warszawa
tel.: 22 837 55 59
tel. kom. 535 430 902
http://www.woik.waw.pl

ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
tel./fax: 22 845 12 12
tel. kom. 667 833 400
http://www.woik.waw.pl/

Specjalistyczne Poradnie Rodzinne

ul. Pełczyńskiego 28 E
01-471 Warszawa
tel: 22 664 13 42, 22 664 08 49
https://www.poradniarodzinnabemowo.pl

al. Zjednoczenia 11
01-829 Warszawa
tel: 22 864 73 06
http://www.sprbielany.waw.pl

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel: 22 612 77 97, 22 277 11 98
http://sprwawer.pl/

Organizacje pozarządowe świadczące poradnictwo specjalistyczne

ul. Chmielna 15
00-001 Warszawa
tel: 601 287 322, 509 653 447, (22) 826 41 51
http://fundacjaika.pl

Centrum Dziecka i Rodziny
ul. Walecznych  59,
03-926 Warszawa
tel: 22 616 16 69
www.fdds.pl
www.rodzice.fdds.pl

ul. Czerniakowska 159
00-453 Warszawa
tel: 883 337 883; 883 336 883
http://zobaczjestem.pl/

Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie
ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
tel: 22 828-12-95; 504-630-634 (8.00-14.00)
22 828-12-94; 882-504-456 (14.00 -20.00)
www.bpo.warszawa.pl

ul. Meissnera 12
03-982 Warszawa
tel: 515 260 665
http://www.centrumingenium.pl/centrum-ingenium-tylko-online/

ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel: 22 626-94-19
www.kopd.pl

ul. Nowolipie 18B
01-005 Warszawa
tel: 505 902 336
www.fundacjanebo.pl

ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
tel: 22 498 72 30
https://www.academiaiuris.pl/poradnia-prawna/poradnia-prawna-warszawa

ul. Narbutta 27a
02-536 Warszawa
tel: 797 580 782
https://fundacjakorale.org/

Problemy społeczne – poradnictwo podczas epidemii

1. Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin podczas stanu epidemii COVID-19

2. 
Ponadpodstawowe programy psychoterapii skierowane do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy podczas stanu epidemii COVID-19

3. 
Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin podczas stanu epidemii COVID-19

4.
Oferta poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych w m.st. Warszawie.

5.
Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób w obszarze HIV - osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich podczas epidemii COVID-19

6.
Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób korzystających z lokalnych systemów wsparcia oraz ich rodzin podczas stanu epidemii COVID-19

7.
Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób doznających przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii w ramach zadań zleconych organizacjom pozarządowym

8. Oferta programów m.st. Warszawy skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy i przejawiających skłonności do zachowań agresywnych podczas stanu epidemii

Uwaga! Pełna informacja dot. możliwości uzyskania w m.st. Warszawie pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii dostępna jest na stronie: http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/;