Programy

Zwiększymy efektywność i sprawność realizacji usług społecznych na poziomie miasta i dzielnic. Strategia będzie realizowana poprzez programy operacyjne, które mogą być wymagane przepisami prawa lub mogą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane w mieście potencjały i wyzwania.

Strategia jest wdrażana poprzez programy, a w szczególności:

Programy tworzymy zgodnie z wytycznymi ustawowymi, które wskazują potrzebę ich opracowywania. W programach zawieramy rozwiązania dotyczące sposobu realizacji strategii. 

Programy będą opracowywane i realizowane we współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Warszawy i będą uwzględniać uwarunkowania dzielnicowe.