Punkty informacyjno-konsultacyjne

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach prowadzą działalność skierowaną szczególnie do osób:

 • będących w kryzysie;
 • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;
 • członków rodzin osób uzależnionych;
 • doświadczających przemocy.

Do zadań punktów Informacyjno-Konsultacyjnych należy w szczególności:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;
 • udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS;
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;
 •  prowadzenie informacji telefonicznej;
 • prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.

Wykaz punktów

ul. Marywilska 44c
03-042 Warszawa
tel. 22 300 47 35

www.pik.qrozwojowi.org.pl

ul. Żeromskiego 29 
01- 882 Warszawa 
tel. 22 325 44 11

http://www.bielany.waw.pl/page/626,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html

ul. Bachmacka 1A
02-640 Warszawa
tel. 22 443 67 49, 22 443 67 47

http://www.mokotow.waw.pl/strona-2763-punkty_informacyjno_konsultacyjne.html

ul. Gagarina 27
00-753 Warszawa
tel. 22 443 67 72
wsz.profilaktyka@mokotow.waw.pl

http://www.mokotow.waw.pl/strona-2763-punkty_informacyjno_konsultacyjne.html


ul. Michała Paca 39
04-376 Warszawa
tel. 22 443 54 04

https://pik.pragapld.waw.pl/kontakt.html

al. gen. Chruściela 28,
04-401 Warszawa
tel. 22 44 33 931


https://warszawa.uzaleznienia.org.pl/dzielnice/Rembertow

ul. św. Wincentego 87
03-291 Warszawa
tel. 22 443 87 32  


https://targowek.um.warszawa.pl/-/bezplatne-porady

ul. Dereniowa 52/54
02-779 Warszawa
tel.  22 443 75 44
pik@ursynow.pl

https://ursynow.um.warszawa.pl/-/punkt-informacyjno-konsultacyjny

ul. 1 Praskiego Pułku 21a

05-075 Warszawa

tel. 22 773 44 12

http://www.opswesola.waw.pl/index.php/pik

al. Krakowska 255,
02-133 Warszawa
tel.:  22 443 44 74

https://wlochy.um.warszawa.pl/-/punkt-informacyjno-konsultacyjny-

ul. Gdańska 4
01-633 Warszawa
tel. 22 403 40 16, 22 403 40 17

http://www.zoliborz.org.pl/punkt-informacyjno-konsultacyjny-pik.html