Od dnia 17.03.2022 r. w Urzędzie m.st. Warszawy obowiązuje Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem nr 197/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14.02.2022 r.

 

Od dnia 17.03.2022 r. Zapytania ofertowe będą publikowane w systemie dedykowanym do obsługi zamówień publicznych w Urzędzie m.st. Warszawy pod adresem www.zamowienia.um.warszawa.pl