Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych stosowany w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych stosowany w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Obowiązuje od 12 marca 2021 roku.

Załączniki: