Warszawskie Kluby dla Rodzin

kluby_n.jpg

Warszawskie Kluby dla Rodzin to przyjazne miejsca, które tworzą wspólnie rodzice wychowujący dzieci, bazując na własnych zasobach i umiejętnościach. To przede wszystkim  miejsca spotkań, wzmacniające rodziców w przestrzeni społecznej, pobudzające ich aktywności,  to przestrzeń do wymiany doświadczeń  i zabawy oraz wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. 

Kluby dla Rodzin jako miejsca spotkań i integracji rodzin z dziećmi są przykładem kompleksowej oferty zajęć o charakterze powszechnym, psychoedukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym, wspierających rodziny z dziećmi. Są miejscem gdzie rodzice z małymi dziećmi z najbliższej okolicy mogą spotkać się, dzielić się doświadczeniami i problemami dotyczącymi rodzicielstwa i wychowywania dzieci. Kluby pokazują wzorce odpowiedzialnego, zaangażowanego i refleksyjnego rodzicielstwa, które prowadzi do prawidłowego wychowania i dojrzewania dzieci w rodzinie.

W ramach działań Klubów w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, można skorzystać z: 

  • zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci,
  • spotkań ze specjalistami,
  • zajęć i zabaw dla niemowląt,
  • konsultacji psychologiczno – pedagogicznych,
  • warsztatów umiejętności wychowawczych, 
  • wydarzeń rodzinnych.

Warszawskie Kluby dla Rodzin dofinansowywane są ze środków m.st. Warszawy w ramach  Programu „Rodzina”

 W lipcu 2012 r. został opracowany dokument pn. „Standardy Warszawskich Klubów dla Rodzin”. Jako cel działania wskazano  tworzenie warunków do wsparcia i rozwoju rodzin z dziećmi i oczekujących na dziecko z terenu Warszawy poprzez zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla rodzin. Celami szczegółowymi określono integrację rodzin, zapobieganie izolacji rodzin z dziećmi, podnoszenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów, budowanie relacji samopomocowych oraz wzmacnianie prawidłowych więzi rodzinnych.

W dniu 17 listopada 2012 r. w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej odbyła się konferencja „Warszawa dla Rodzin”, ktorej celem było upowszechnienie działalności Warszawskich Klubów dla Rodzin oraz promowanie pracy z rodziną i małym dzieckiem. Do uczestników konferencji list wystosowała Pani Prezydent Anna Komorowska.

Aktualnie Miasto dofinansowuje 24 miejsca integracji dla warszawskich rodzin prowadzonych organizacje pozarządowe.

Lista Klubów – w załączeniu.

klub_mamy_i_taty_na_fb.jpg
Zobacz galerię (2 zdjęć)
kirs_n1.jpg

Załączniki:

Placówki Wsparcia Dziennego w m.st. Warszawa