Schroniska

Osoby doświadczające bezdomności i chcące ubiegać się o pomoc w formie tymczasowego schronienia (uzyskania miejsca w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej najbliższego miejscu aktualnego pobytu.

W Warszawie na terenie każdej dzielnicy znajduje się ośrodek pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przyjmie wniosek o pomoc w formie tymczasowego schronienia, oraz umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu aktualnego pobytu osoby zainteresowanej schronieniem. Może to być miejsce przestrzeni publicznej: ławka, skwer, klatka schodowa, noclegownia lub ogrzewalnia itp.

W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny będzie starał się jak najlepiej poznać sytuację materialną, zdrowotną i społeczną danej osoby.

Schroniska

ul. Traktorzystów 26
tel. 22 478 30 22
ursus@misja.com.pl     

75 miejsc, placówka zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Siennicka 48
tel. 22 813 22 15
dompatronatu48@gmail.com

Placówka dedykowana mężczyznom, którzy opuścili w ciągu ostatnich 6 miesięcy zakład karny lub areszt śledczy (27 miejsc).

ul. Łopuszańska 17
tel. 22 846 66 44
wchz@chlebzycia.org.pl

Placówka posiada 25 miejsc, zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Wiślana 7 (Warszawa Wesoła)
tel. 22 760 86 40
​​​​​​​stowarzyszenie@alter-ego.org.pl  

Placówka posiada 24 miejsca, zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W placówce działa również jadłodajnia.

ul. Żytnia 1A
tel. 22 838 70 25
aczarnocki@caritasaw.pl

Placówka posiada 90 miejsc, zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W placówce działa również jadłodajnia.

ul. Targowa 82
tel. 22 619 85 01
stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl    

Placówka posiada 20 miejsc, zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Kijowska 22
tel. 22 425 51 93
kijowska@monar.org      

Placówka posiada 50 miejsc, zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Marywilska 44A
tel. 22 676 99 97
sekretariat@cpb.waw.pl

Palcówka posiada 60 miejsc, zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Knyszyńska 1
tel. 22 679 07 03
​​​​​​​warszawa-praga@tpba.pl

Placówka posiada 28 miejsc, zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Łabędzia 37
tel. 22 610 98 39
​​​​​​​nowypoczatek.osrodek@gmail.com

Placówka posiada 22 miejsca, zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Wolska 172
tel. 22 877 37 46
przystan@caritasaw.pl

Placówka posiada 80 miejsc, zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Schroniska z usługami opiekuńczymi

ul. Witosa 46
Czarna k. Wołomina
tel. 22 787 81 00
schron.donorione@wp.pl

Placówka posiada 20 miejsc z usługami opiekuńczymi, zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

ul. Dojazdowa 3
tel. 720 908 318
mokotowskiehospicjum@onet.pl

Placówka posiada 52 miejsca z usługami opiekuńczymi, zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Lniana 1
tel. 22 678 53 52
kofoed@go2.pl

Placówka posiada 16 miejsc zwykłych i 16 miejsc z usługami opiekuńczymi. Zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

al. ks. Orionistów 1
Łaźniew
tel. 22 731 99 34, 22 731 99 93
ksiezaorioniscilazniew@op.pl

Placówka posiada 50 miejsc z usługami opiekuńczymi,  zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Gniewkowska 50
tel. 22 474 57 14, 502 024 754
schroniskobetlejem@gmail.com

Placówka posiada 70 miejsc z usługami opiekuńczymi, zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Stawki 27
tel. 22 838 44 50
schroniskoemaus@tlen.pl

Placówka posiada 15 miejsc zwykłych i 25 miejsc z usługami opiekuńczymi. Zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Mazowiecka 76
Bobrowiec
tel. 22 750 16 25
monar.bobrowiec@gmail.com

Placówka posiada 40 miejsc z usługami, zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Marywilska 44A
tel. 22 676 99 97
sekretariat@cpb.waw.pl

Placówka posiada 15 miejsc z usługami opiekuńczymi, zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Janowo 42
tel. 531 112 114, 605 505 024 

Placówka posiada 30 miejsc z usługami opiekuńczymi, zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

ul. Wóycickiego 15
tel. 515 777 468            

Placówka posiada 18 miejsc z usługami opiekuńczymi, zapewnia osobom w kryzysie bezdomności, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.