Senior w Warszawie

W informatorze „Senior w Warszawie”,  adresowanym dla seniorów, można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki, opieki medycznej, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego. Prezentujemy szeroką ofertę różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu, poprzez zajęcia aktywizujące, kulturalne, sportowe i edukacyjne dedykowane seniorom. Podpowiadamy, jak ubiegać się o świadczenia ZUS oraz jakie uprawnienia i ulgi przysługują seniorom. Wyjaśniamy, jak załatwić sprawy urzędowe i jak skorzystać z różnych form pomocy, jak nie dać się naciągnąć metodą „na wnuczka”, jak unikać zakupów na pokazach oraz gdzie i w jaki sposób składać skargi konsumenckie. Podajemy adresy i telefony instytucji ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, klubów, ośrodków sportowych, jak również numery telefonów wszystkich dzielnicowych.

Załączniki: