Świadczenia rodzinne

Warunki nabywania prawa do wymienionych świadczeń oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń reguluje Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297). 
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297)
 

Komu przysługują świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Terminy składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 lipca w wersji elektronicznej oraz od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Film w Polskim Języku Migowym, który opisuje temat swiadczeń rodzinnych:

Wykaz Urzędów Dzielnic m.st.Warszawy – jednostka odpowiedzialna:

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego
ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa
tel. 22 443 76 84, 22 325 41 03
email: bemowo.wra@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Milenijna 2a
03-130 Warszawa
tel. 22 443 84 31, 22 443 84 32
email: bialoleka.wssiz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
tel. 22 325 44 07, 22 443 47 00 (wew.42)
email: bielany.wsz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Wiśniowa 37

02-545 Warszawa
tel. 22 443 67 40
email: mokotow.wsz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Białobrzeska 26

02-365 Warszawa
tel. 22 578 34 63
email: ochota.wsz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia        
ul. Podskarbińska 6
03-841 Warszawa    
tel. 22 443 52 56
email: ppl.wsz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia        
ul. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
tel. 22 443 80 25, 22 443 81 61
email: ppn.wsz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
al. gen. Chruściela „Montera” 28 a
04-401 Warszawa
tel. 22 443 38 50, 22 443 38 5, 22 443 38 53
email: rembertow.wssiz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Wydział Sportu i Spraw Społecznych
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
tel. 22 443 94 26, 22 443 94 32, 22 443 91 23, 22 325 53 31, 22 443 92 78 (sekretariat),
email: srodmiescie.wss@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. św. Wincentego 87
03-291 Warszawa
tel. 22 443 87 38
email: e.tomaszewska@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Plac Czerwca 1976 roku nr 1
02-495 Warszawa
tel. 22 443 60 00 centrala automatyczna
email: ursus.wsz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
tel. 22 443 73 78
email: wsz@ursynow.pl

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 22 443 70 90
email: wawer.swiadczenia@um.warszawa.pl; wawer.wsz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych
ul. 1 Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa
tel. 22 443 41 9, 22 443 40 60
email: wesola.wsz@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń        
ul. Klimczaka 4
02-797 Warszawa
tel. 22 443 49 43, 22 443 49 44
email: wilanów.wss@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
tel. 22 443 43 50, 22 443 43 48,22 443 43 56
email: wlochy.wra@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Wydział Świadczeń
ul. Syreny 18
01-140 Warszawa
tel. 22 443 57 40
email: wola.wsw@um.warszawa.pl

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa
tel. 22 443 90 23
email: zoliborz.wsz@um.warszawa.pl

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)

Kryteria dochodowe uprawniającego do ubiegania się o „becikowe"
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. 

Dodatkowe informacje:

Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - Świadczenia rodzinne - Warszawa 19115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie w sprawach o przyznanie  świadczenia rodzicielskiego prowadzone jest w m.st. Warszawie w 18 Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy. Warunki nabywania prawa do wymienionego świadczenia oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia reguluje Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)

Świadczenie przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki. Przy piątce dzieci i więcej – 71 tygodni.

Szczegółowe informacje: 

Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego - Świadczenia rodzinne - Warszawa 19115

 

 

 

 

 

Postępowanie w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia Za Życiem prowadzone jest w m.st. Warszawie w 18 Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy. Warunki nabywania prawa do wymienionego świadczenia oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia reguluje Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)

Postępowanie w sprawach o przyznanie  jednorzowego świadczenia  "Za Życiem" prowadzone jest w m.st. Warszawie w 18 Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy. Warunki nabywania prawa do wymienionego świadczenia oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia reguluje Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)

Świadczenie przysługuje w wysokości 4 000,00 zł jednorazowo z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Szczegółowe informacje: 

Przyznanie jednorazowego świadczenia „Za życiem” - Świadczenia rodzinne - Warszawa 19115