Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Wydarzenie

  Tematem wystawy jest działalność konspiracyjnej grupy działającej w getcie warszawskim pod nazwą Oneg Szabat, hebr. Radość Soboty, oraz losy stworzonego przez nią unikatowego zbioru od jego powstania aż do dziś. Historia zapisana na kartach Archiwum ukazuje też losy jego autorów i to im po 70 latach oddajemy głos. Pomysłodawcą i głównym twórcą Archiwum był historyk dr Emanuel Ringelblum.

 • Wydarzenie

  W ostatnich dekadach pozycja dziecka w obszarze społecznym i rodzinnym zmieniła się radykalnie w wyniku przemian społeczno-kulturowych. Zmiana statusu dziecka, które zyskało podmiotowość, i stosunkowo krótki czas, w jakim się ona dokonała, jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Coraz częściej staje się też tematem debaty społecznej. Wystawa „Dzieciństwo” spróbuje pokazać współczesnemu odbiorcy skalę zmiany na tym polu.

 • Artykuł

  W 2024 r. m.st. Warszawa realizuje opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz opiekunów dzieci w formule dziennej i całodobowej poza miejscem zamieszkania.

 • Artykuł

  Miastu Stołecznemu Warszawie zostały przyznane środki na realizację programu "Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" - edycja 2024. W ramach Programu będziemy realizować wsparcie dzienne w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Wsparciem planujemy objąć 113 opiekunów, w tym 62 opiekunów osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym i 51 opiekunów dzieci. W 2024 r. limit godzin dla opiekuna – 200. Czekamy na...

 • Artykuł

  Szkolenie na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz szkolenie dziennego opiekuna jest bezpłatne i skierowane jest do wszystkich, którzy planują podjąć pracę z dziećmi do lat 3.

 • Artykuł

  Miastu Stołecznemu Warszawie zostały przyznane środki na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.

 • Artykuł

  Przy stacji metra Pole Mokotowskie – od strony ul. Stefana Batorego – działają już trzy nowe windy. Dodatkowe dźwigi ułatwią dostanie się na antresolę i peron podziemnej kolejki m.in. osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i podróżującym z dziećmi w wózkach.

 • Artykuł

  Miasto zachęca do prowadzenia profesjonalnej pieczy zastępczej dla dzieci, którymi nie mogą zająć się ich rodzice. Co roku nowego, bezpiecznego domu potrzebuje w Warszawie nawet pół tysiąca małych warszawiaków. Rodzina zastępcza jest najlepszym miejscem, do którego może trafić dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej.

 • Artykuł

  Po raz 17. rodzice wybrali najlepszy żłobek w Warszawie. Co roku w badaniu przeprowadzanym w stołecznych placówkach opiekunowie małych dzieci wybierają placówkę najbardziej przyjazną dziecku i rodzinie. Zwyciężyły żłobki z Woli i Żoliborza.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dziękuję wszystkim pracowniczkom i pracownikom socjalnym za codzienny trud pracy na rzecz drugiego człowieka. Dzięki Państwa wsparciu, mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mają możliwość przezwyciężyć swoją trudną sytuację życiową.