Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Warszawska Rada Kobiet I kadencji została powołana w czerwcu 2019 roku. Pełni ona funkcje ekspercką, konsultacyjną, doradczą i inicjatywną przy Prezydencie m.st. Warszawy. 3 listopada 2021 r. została powołana kolejna kadencja Warszawskiej Rady Kobiet.

 • Artykuł

  Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Biuro Administracyjne Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Biuro Edukacji Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Biuro Geodezji i Katastru Biuro Gospodarki Odpadami Biuro Informatyki Biuro Infrastruktury Biuro Kontroli Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Kultury Biuro Marketingu Miasta Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa ...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Bemowo Urząd Dzielnicy Białołęka Urząd Dzielnicy Bielany Urząd Dzielnicy Mokotów Urząd Dzielnicy Ochota Urząd Dzielnicy Praga-Południe Urząd Dzielnicy Praga-Północ Urząd Dzielnicy Rembertów Urząd Dzielnicy Śródmieście Urząd Dzielnicy Targówek Urząd Dzielnicy Ursus Urząd Dzielnicy Ursynów Urząd Dzielnicy Wawer Urząd Dzielnicy Wesoła Urząd Dzielnicy Wilanów Urząd Dzielnicy Włochy Urząd Dzielnicy Wola Urząd Dzielnicy Żoliborz

 • Artykuł

  Poniżej znajduje się lista wszystkich budynków Urzędów dzielnic i Biur Urzędu. Kliknij w nazwę budynku, by przejść do szczegółowego opisu dostępności. Budynki Urzędów dzielnic Bemowo Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70; Białołęka Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197; Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Marywilska 44; Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Milenijna 2a; Bielany Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego...

 • Artykuł

  Standardy Dostępności dla m.st. Warszawy zostały wprowadzone w 2017 r. dla potrzeb planowania, projektowania, budowy, przebudowy, remontów infrastruktury i przestrzeni oraz zamieszczania informacji miejskich i obowiązują dla wszystkich inwestycji miejskich rozpoczętych po wprowadzeniu zarządzenia. Standardy precyzują parametry elementów architektonicznych wymaganych dla przestrzeni zewnętrznych, pomieszczeń i informacji (wizualnej, głosowej i dotykowej). Standardy zostały wprowadzone do...

 • Artykuł

  W m.st. Warszawa prowadzimy działania mające na celu zapewnianie dostępności cyfrowej miejskich stron internetowych, aplikacji mobilnych i ich elementów (plików, multimediów). Obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej nakłada Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dn. 4 kwietnia 2019 r. W zakresie zapewniania dostępności cyfrowej realizujemy zadania określone w zarządzeniu nr 342/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 6 marca 2020. W...

 • Artykuł

  Aby zapewniać wysokiej jakości usługi w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej przygotowaliśmy „Wytyczne zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy”. Dokument zawiera m.in.: wytyczne zapewniania usługi tłumacza online, stosowania pętli indukcyjnych, a także przygotowywania i zamieszczania informacji o zakresie działania podmiotu w Polskim Języku Migowym oraz tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Wytyczne zawierają również część poświęconą...

 • Artykuł

  Jeżeli napotkałeś występujące problemy w dostępności przestrzeni miejskich, obiektów miejskich, usług miejskich czy na naszych miejskich stronach internetowych, prosimy zgłoś brak dostępności. Takie sytuacje możesz zgłosić: Za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115: strona internetowa: Warszawa19115.pl, na niej również kontakt z tłumaczem PJM i poprzez czat. telefon: 22 19115 e-mail: kontakt@um.warszawa.pl Do koordynatorów w Urzędach dzielnic i Biurach Urzędu Za...

 • Artykuł

  Uwzględniamy potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach naszej działalności. Od kilku lat staramy się, by urząd oraz przestrzeń miejska była pozbawiona barier architektonicznych. Dbamy o dostępność stron internetowych oraz dokumentów. Chcemy, by każdy Mieszkaniec i Mieszkanka zostali obsłużeni w sposób zgodny z potrzebami. Dostępne usługi Usługa tłumacz online jest realizowana w każdym Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz poszczególnych Biurach Urzędu. Sprawdź, gdzie...

 • Artykuł

  W informatorze „Senior w Warszawie”, adresowanym dla seniorów, można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki, opieki medycznej, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego. Prezentujemy szeroką ofertę różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu, poprzez zajęcia aktywizujące, kulturalne, sportowe i edukacyjne dedykowane seniorom. Podpowiadamy, jak ubiegać się o świadczenia ZUS oraz jakie uprawnienia i ulgi przysługują seniorom. Wyjaśniamy, jak załatwić sprawy...

 • Artykuł

  Informator „Młoda Warszawa” jest adresowany jest do warszawiaków w wieku 12-19 lat. Publikacja pozwala lepiej zrozumieć nasze miasto. Dostarcza informacji o ustroju i strukturze władzy w Warszawie oraz wskazówek, jak załatwić sprawy urzędowe. Zawiera także katalog praw przysługujących młodym oraz kontakty do organizacji i instytucji, które udzielają pomocy w razie problemów. Prezentuje możliwości angażowania się i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności (szkolnej, osiedlowej i...

 • Artykuł

  W informatorze „Nastolatek w Warszawie”, adresowanym do rodziców warszawskich gimnazjalistów i licealistów, prezentujemy szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych oraz kalendarz roku szkolnego wraz z harmonogramem egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Podpowiadamy, jak wesprzeć nastolatków w podejmowaniu przez nich decyzji w zakresie wyboru szkoły odpowiadającej ich zdolnościom i zainteresowaniom czy rozwijania pasji. Podajemy adresy warszawskich gimnazjów, liceów,...

 • Artykuł

  Informator „Junior w Warszawie” , adresowany do rodziców dzieci w wieku 6-12 lat, w znacznej części poświęcony jest edukacji w szkole podstawowej oraz rozwijającej dziecko aktywności w dziedzinie kultury i sportu. Podpowiadamy jak przygotować dziecko (i siebie) do szkoły, jak odbywa się rekrutacja, czy wybrać nauczanie domowe lub szkołę muzyczną. Podajemy adresy wszystkich warszawskich szkół podstawowych oraz instytucji kultury i sportu. Świadome rodzicielstwo to również znajomość swoich i...

 • Artykuł

  W informatorze „Maluch w Warszawie”, adresowanym do rodziców dzieci w wieku 0-5 lat, można znaleźć wszystkie informacje o tym, jak przygotować się na przyjście dziecka oraz gdzie i jak urodzić. Jak wypełnić formalności administracyjne po narodzinach potomka, gdzie szukać pomocy lekarskiej. Podpowiadamy też, gdzie spacerować z wózkiem, gdzie wypożyczyć bajki, a gdzie skorzystać z basenu. Podajemy adresy miejsc, gdzie szukać wsparcia w roli rodzica, a także porady przydatne tym mamom, które...

 • Artykuł

  Warszawa to miasto dynamiczne, rozwijające się, to miasto młodych ludzi. Wielu z nich przyjeżdża tu za pracą a w konsekwencji osiedla się i zakłada rodzinę. W zgiełku codziennych obowiązków dla rodziców zbawienna okazuje się jasna informacja dotycząca dostępności do różnych form opieki nad dziećmi - od opieki zdrowotnej zaczynając a na edukacji czy możliwości twórczej i bezpiecznej zabawy kończąc. Dlatego miasto stołeczne Warszawa postanowiło wydawać Miejski Informator Rodzinny. Informator...

 • Artykuł

  W m.st. Warszawa ustawowe zadania koordynatora ds. dostępności realizuje Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności oraz koordynatorzy ds. dostępności wyznaczeni w urzędach dzielnic, biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy. Dane kontaktowe: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności Koordynatorzy ds. dostępności w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy Koordynatorzy ds. dostępności w Biurach Urzędu m.st. Warszawy Koordynatorzy ds....

 • Artykuł

  W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia zostało ustalone na okres do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to brak konieczności składania ponownie wniosków w 2020 roku. Wnioski na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane: elektronicznie od 1 lutego 2021 r.; papierowo – od 1 kwietnia 2021 r.

 • Artykuł

  Programy operacyjne Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030

 • Artykuł

  Poniżej znajdziesz linki do narzędzi przydatnych przy sprawdzaniu dostępności stron internetowych i publikowanych na nich treści (np. dokumentów) oraz odnośniki do materiałów zawierających informacje i wskazówki dotyczące dostępności cyfrowej.

 • Artykuł

  Aby pomóc Wam w zapewnianiu dostępności podczas realizacji codziennych zadań stworzyliśmy bazę wiedzy o dostępności. Zebraliśmy w niej informacje z różnych obszarów związanych z zapewnianiem dostępności w zadaniach, które realizujemy w urzędzie. Skorzystaj z poradników, wskazówek i wytycznych dotyczących zapewniania dostępności!

 • Artykuł

  Wszystkie podmioty publiczne, w tym m.in. urzędy, instytucje kultury i oświaty, czy spółki miejskie muszą spełniać minimalne wymagania służące zapewnianiu dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

 • Artykuł

  Deklaracja dostępności to dokument umieszczony na stronie internetowej podmiotu publicznego. Zawiera opis dostępności podmiotu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Informuje jakie rozwiązania i problemy można spotkać na stronie internetowej, aplikacji mobilnej i w budynkach danego podmiotu.

 • Artykuł

  Tutaj znajdziesz wytyczne dotyczące tworzenia dostępnych dokumentów. Dzięki nim zapoznasz się z obowiązującymi w Urzędzie wymaganiami formatowania oraz dowiesz się jak przygotowywać dokumenty dostępne cyfrowo.

 • Artykuł

  W Warszawie sukcesywnie likwidujemy bariery w mobilności i transporcie. Działamy, aby każdy mógł wygodnie, szybko i bezpiecznie przemieszczać się po mieście na wiele sposobów. Zebraliśmy informacje na ten temat w jednym miejscu. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje poniżej i odwiedź wybraną stronę

 • Artykuł

  Program likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej Od 2013 roku corocznie realizowany jest projekt likwidacji barier architektonicznych. Działania to zazwyczaj niezbyt wielkie inwestycje – obniżanie krawężników, montaż płyt ostrzegawczych lub pasów prowadzących, ale zwłaszcza istotne dla lokalnej społeczności. To właśnie one niwelują bariery architektoniczne i poprawiają komfort życia i bezpieczeństwo lokalnej społeczności, a w szczególności osób starszych czy...

 • Artykuł

  Likwidujemy bariery w komunikowaniu się, dbamy o dostępność stron internetowych oraz dokumentów, a także usuwamy bariery architektoniczne. Chcemy by każda osoba ze szczególnymi potrzebami mogła samodzielnie korzystać z usług publicznych. Aby móc skutecznie zapewniać dostępność Urzędu m.st. Warszawy, opracowaliśmy: Standardy dostępności architektonicznej dla m.st. Warszawy Wytyczne zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urzędu m.st. Warszawy Standard dostępności cyfrowej m.st....

 • Artykuł

  Małe Dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami): środki na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwa nabór ofert na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Numer naboru: (numer techniczny: 16792) Zadania mogą być realizowane od 26.04.2021 do 31.12.2021 Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-09-30 23:59:59 Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Urząd m.st....

 • Artykuł

  W Warszawie organizujemy wydarzenia dostępne dla wszystkich, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Artykuł

  Wynik postępowania w sprawie przeprowadzenia diagnozy osób w kryzysie bezdomności, w szczególności przebywających w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy