Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Wydarzenie

  W ostatnich dekadach pozycja dziecka w obszarze społecznym i rodzinnym zmieniła się radykalnie w wyniku przemian społeczno-kulturowych. Zmiana statusu dziecka, które zyskało podmiotowość, i stosunkowo krótki czas, w jakim się ona dokonała, jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Coraz częściej staje się też tematem debaty społecznej. Wystawa „Dzieciństwo” spróbuje pokazać współczesnemu odbiorcy skalę zmiany na tym polu.

 • Wydarzenie

  Tematem wystawy jest działalność konspiracyjnej grupy działającej w getcie warszawskim pod nazwą Oneg Szabat, hebr. Radość Soboty, oraz losy stworzonego przez nią unikatowego zbioru od jego powstania aż do dziś. Historia zapisana na kartach Archiwum ukazuje też losy jego autorów i to im po 70 latach oddajemy głos. Pomysłodawcą i głównym twórcą Archiwum był historyk dr Emanuel Ringelblum.

 • Artykuł

  W 2024 r. m.st. Warszawa realizuje opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz opiekunów dzieci w formule dziennej i całodobowej poza miejscem zamieszkania.

 • Artykuł

  Miastu Stołecznemu Warszawie zostały przyznane środki na realizację programu "Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" - edycja 2024. W ramach Programu będziemy realizować wsparcie dzienne w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Wsparciem planujemy objąć 113 opiekunów, w tym 62 opiekunów osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym i 51 opiekunów dzieci. W 2024 r. limit godzin dla opiekuna – 200. Czekamy na...

 • Artykuł

  Szkolenie na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz szkolenie dziennego opiekuna jest bezpłatne i skierowane jest do wszystkich, którzy planują podjąć pracę z dziećmi do lat 3.

 • Artykuł

  Miastu Stołecznemu Warszawie zostały przyznane środki na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.

 • Artykuł

  Przy stacji metra Pole Mokotowskie – od strony ul. Stefana Batorego – działają już trzy nowe windy. Dodatkowe dźwigi ułatwią dostanie się na antresolę i peron podziemnej kolejki m.in. osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i podróżującym z dziećmi w wózkach.

 • Artykuł

  Miasto zachęca do prowadzenia profesjonalnej pieczy zastępczej dla dzieci, którymi nie mogą zająć się ich rodzice. Co roku nowego, bezpiecznego domu potrzebuje w Warszawie nawet pół tysiąca małych warszawiaków. Rodzina zastępcza jest najlepszym miejscem, do którego może trafić dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej.

 • Artykuł

  Po raz 17. rodzice wybrali najlepszy żłobek w Warszawie. Co roku w badaniu przeprowadzanym w stołecznych placówkach opiekunowie małych dzieci wybierają placówkę najbardziej przyjazną dziecku i rodzinie. Zwyciężyły żłobki z Woli i Żoliborza.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dziękuję wszystkim pracowniczkom i pracownikom socjalnym za codzienny trud pracy na rzecz drugiego człowieka. Dzięki Państwa wsparciu, mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mają możliwość przezwyciężyć swoją trudną sytuację życiową.

 • Artykuł

  Zakończył się uzupełniający konkurs dla przedsiębiorców – „Żłobek blisko domu 23-26 edycja III”. Miasto pozyskało w nim 115 miejsc w dzielnicach Targówek i Włochy.

 • Artykuł

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Miasto Stołeczne Warszawa wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zaprasza Państwa na konferencję "Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2023"

 • Artykuł

  W Polsce wciąż tysiące dzieci, z różnych przyczyn, mieszka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W samej tylko Warszawie przebywa w nich blisko 700 podopiecznych. Placówki te dokładają wszelkich starań, aby zapewnić swoim wychowankom najlepsze możliwe warunki. Jednak dla prawidłowego rozwoju dziecku potrzebna jest rodzina.

 • Artykuł

  Osoby w kryzysie bezdomności mogą przez cały rok liczyć na pomoc Warszawy i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. W okresie jesienno-zimowym podejmowane są dodatkowe działania, tak by wsparcie dotarło do wszystkich potrzebujących.

 • Artykuł

  20 października 2023 r. w Pałacu Kultury i Nauki już po raz drugi odbędzie się Forum Środowisk Senioralnych. Tegoroczne spotkanie dedykowane jest organizacjom pozarządowym działającym na rzecz środowisk senioralnych.

 • Artykuł

  Warszawa wspiera swoich mieszkańców w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, w tym tych emocjonalnych. Już od 2016 r. działa Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej czyli instytucja, w której warszawiacy bezpłatnie uzyskują pomoc. Prezydent m.st. Warszawy powołał także specjalny zespół specjalistów czuwających nad działaniami miasta, zdecydował też o uruchomieniu numeru telefonu dla osób mających myśli samobójcze.

 • Artykuł

  Ponad 5 mln zł Warszawa przeznaczy na bezpłatne szczepienia przeciw grypie sezonowej dla seniorek i seniorów. Aby jak najwięcej osób starszych mogło skorzystać z miejskiego programu darmowych szczepień, szczepić będzie się można przez cały sezon grypowy, czyli od jesieni aż do marca. A już w przyszłym roku, z myślą o seniorkach, rusza zupełnie nowy miejski program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.

 • Artykuł

  Jeżeli jesteś właścicielem żłobka, klubu dziecięcego lub prowadzisz punkt dziennej opieki w wyznaczonych obszarach miasta możesz otrzymać od nas wsparcie. Wystarczy, że wystartujesz w konkursie. Wysokość dofinansowania jednego zaoferowanego przez Ciebie miejsca wyniesie 1500 zł miesięcznie w roku 2023 oraz 1600 zł w kolejnych latach realizacji zadania. Koszty wyżywienia dzieci będą pokrywać rodzice.

 • Artykuł

  W sobotę, 30 września, z okazji Dnia Seniora Warszawskiego odbył się uroczysty przemarsz mieszkańców przez centrum stolicy. Warszawiacy i warszawianki wspólnie świętowali tego dnia w Parku Świętokrzyskim, gdzie zorganizowano jarmark i wiele atrakcji dla całych rodzin. Jednak to nie koniec – w najbliższych dniach zaplanowano jeszcze kilkaset wydarzeń dla seniorów w całym mieście.

 • Artykuł

  W najbliższą sobotę, 30 września, całe miasto będzie świętować Warszawski Dzień Seniora. Z tej okazji zaplanowano wydarzenia kulturalne skierowane do całych rodzin, m.in. międzypokoleniowy jarmark, korowód kreatywności, potańcówki i wiele innych atrakcji.

 • Artykuł

  Nie wiesz jak zachować się, gdy pierwszy raz spotkasz osobę Głuchą? Jak zwrócić uwagę osoby Głuchej? Jak zachować się podczas rozmowy z Głuchym w obecności tłumacza PJM? Jak wyglądają podstawowe zwroty w PJM np. cześć, przepraszam, OK?

 • Artykuł

  14 września 2023 r. obyło się Warszawskie Forum Dostępności. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy i koordynatorki ds. dostępności z jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

 • Artykuł

  Powraca kolejna, już 17. edycja Warszawskich Dni Rodzinnych! W całej Warszawie z tej okazji organizowane są bezpłatne zajęcia i dni otwarte dla dzieci w różnym wieku. Od 15 do 17 września 2023 roku wszyscy zainteresowani będą mieli okazję skorzystać z wydarzeń w wielu placówkach przeznaczonych dla rodzin, a 17 września odwiedzić piknik organizowany na błoniach PGE Narodowego.

 • Artykuł

  Zapraszamy na 7 Festiwal Rodziny, który odbędzie się już 10 września 2023 roku w godzinach od 11:00 do 16:00 na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego Festiwal Rodziny to wydarzenie stworzone i organizowane przez Fundację A.R.T., cyklicznie od 2014 roku.

 • Artykuł

  „Mapa psychozdrowia w szkołach” to efekt debaty przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych z całej Polski. Prace zostały zainicjowane przez Dorotę Łobodę, przewodniczącą Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy i fundację GrowSpace. Uczestnicy debaty rozmawiali dzisiaj o opiece psychologicznej w szkołach, brakach kadrowych i potrzebie systemowego wsparcia ze strony MEiN. Efektem rozmów jest zbiór rozwiązań i postulatów dotyczących wzmocnienia opieki psychologicznej dla uczniów.

 • Artykuł

  Warszawa zapewnia głuchym mieszkańcom wsparcie komunikacyjne w ponad 1200 miejskich lokalizacjach. Dzięki połączeniom wideo z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM) warszawiacy z niepełnosprawnością słuchową mogą korzystać z usług, pomocy i informacji. Ta informacja dostępna jest także w PJM.

 • Artykuł

  Zakończył się kolejny konkurs na wykup miejsc w żłobkach. Miasto pozyskało w nim blisko 300 miejsc w tych częściach miasta gdzie nadal występują potrzeby w zakresie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Do dofinasowania zostało skierowanych 14 ofert. Wykupione przez Miasto w drodze konkursu miejsca będą działać w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki). Rodzice nie zapłacą za nie, dokładnie tak jak w żłobku publicznym i...

 • Artykuł

  Miejska wyspa ciepła, fale upałów, podtopienia – to tylko część skutków zmiany klimatu. Część tych zjawisk można do pewnego stopnia ograniczyć lub się do nich przygotować. W specjalnym poradniku Warszawa podpowiada, jak to zrobić.

 • Artykuł

  Ruszamy z naborem wniosków do 9. edycji konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Zapraszamy do zgłaszania miejsc, które są przyjazne seniorom oraz posiadają ofertę adresowaną do osób starszych.

 • Artykuł

  Centrum opiekuńczo-mieszkalne w dzielnicy Bielany Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało dotację ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” na prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego (COM) w Dzielnicy Bielany. wartość dofinansowania – 980 000,00 zł Cel programu Celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie wsparcia w formie...

 • Artykuł

  Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziło darmową opiekę żłobkową. Po ponad czterech latach wiadomo już, że był to strzał w dziesiątkę i realna pomoc dla warszawskich rodzin. Z miejskiego wsparcia skorzystało do tej pory kilkadziesiąt tysięcy małych warszawiaków.

 • Artykuł

  "Społeczeństwa europejskie starzeją się, a to pociąga za sobą szereg konsekwencji... Nadal jednak większość raportów dotyczących spożywania alkoholu obejmuje grupy do 60. r.ż., a nieraz do 64. roku życia. Oznacza to, że dysponujemy małą wiedzą na temat miejsca, jakie alkohol zajmuje w życiu starszej części społeczeństwa..."

 • Artykuł

  Jeżeli jesteś właścicielem żłobka, klubu dziecięcego lub prowadzisz punkt dziennej opieki w wyznaczonych obszarach miasta możesz otrzymać od nas wsparcie. Wystarczy, że wystartujesz w konkursie. Wysokość dofinansowania jednego zaoferowanego przez Ciebie miejsca wyniesie 1500 zł miesięcznie w roku 2023 oraz 1600 zł w kolejnych latach realizacji zadania. Koszty wyżywienia dzieci będą pokrywać rodzice.

 • Artykuł

  25 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa wdrażająca przepisy dyrektywy work-life balance w Polsce. Fundacja Share the Care przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy przygotowała kampanię informacyjną ”Nowe prawo dla Ciebie Tato!” na temat praw ojców po urodzeniu się dziecka ze szczególnym uwzględnieniem nowych praw dla ojców wynikających z wdrożenia dyrektywy work-life balance.

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: wartość finansowania – 1 480 421,01 zł całkowita wartość zadania – 1 480 421,01 zł Celem Programu jest: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi; ...

 • Artykuł

  Zapraszamy na kolejną edycję spacerów po nieistniejących dzielnicach! Spacery mają na celu przybliżenie mieszkańcom stolicy mniej znanych historii dotyczących miasta. Każdy zna Zamek Królewski, Pałac Kultury, Barbakan czy Teatr Wielki. Podczas zajęć przewodnik pokaże to, czego nie widać – miejsca i budynki, po których został tylko fundament, piwnica, pagórek lub po prostu wspomnienie. Organizatorzy będą omawiać miejsca ważne dla historii Warszawy, choć już nieistniejące.

 • Artykuł

  Zakończył się kolejny konkurs na wykup miejsc w żłobkach. Miasto pozyskało w nim blisko 1 300 miejsc, a do dofinasowania zostało skierowanych 41 ofert. Wykupione przez Miasto w drodze konkursu miejsca będą działać w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki). Rodzice nie zapłacą za nie, dokładnie tak jak w żłobku publicznym i publicznym punkcie dziennego opiekuna, a pokryją jedynie koszty wyżywienia dziecka. Informujemy, że...

 • Artykuł

  25 maja br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę o przyjęciu Polityki senioralnej m.st. Warszawy. Dokument wyznacza kierunki działań Miasta na rzecz starszych mieszkańców Warszawy. Zawiera również rekomendacje, które wskazują, czym powinny charakteryzować się realizowane w mieście programy i projekty.

 • Artykuł

  Każde dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie. W sytuacji, kiedy bliscy nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki i wychowania, ma ono prawo do wychowania w ramach systemu pieczy zastępczej. Rodzinna piecza zastępcza jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju dzieci, które nie mogą przebywać w rodzinie naturalnej.

 • Artykuł

  Już po raz 8. przyznaliśmy certyfikaty instytucjom, organizacjom i osobom, które w szczególny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom starszych mieszkańców Warszawy. W piątek, 12 maja, odbyła się gala finałowa konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom 2022-2024”. Kapituła konkursu przyznała 14 wyróżnień, w tym 4 indywidualne.

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: wartość finansowania – 1 480 421,01 zł całkowita wartość zadania – 1 480 421,01 zł Celem Programu jest: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi; czasowe...

 • Artykuł

  Jeżeli jesteś właścicielem żłobka, klubu dziecięcego lub prowadzisz punkt dziennej opieki w wyznaczonych obszarach miasta możesz otrzymać od nas wsparcie. Wystarczy, że wystartujesz w konkursie. Wysokość dofinansowania jednego zaoferowanego przez Ciebie miejsca wyniesie 1500 zł miesięcznie w roku 2023 oraz 1600 zł w kolejnych latach realizacji zadania. Koszty wyżywienia dzieci będą pokrywać rodzice.

 • Artykuł

  W Warszawie działa najlepiej rozwinięty system żłobkowy w Polsce, który nie funkcjonowałby, gdyby nie praca półtora tysiąca opiekunek, zajmujących się najmłodszymi mieszkańcami. Zgodnie z zapowiedziami 4 kwietnia obchodzony jest w Warszawie Dzień Opiekuna Małego Dziecka.

 • Artykuł

  Jak co roku w ostatnią sobotę marca organizowana jest akcja Godzina dla Ziemi. W wielu miastach na świecie na 60 minut zgasną iluminacje. W wydarzenie po raz kolejny włącza się Warszawa.

 • Artykuł

  Opracowaliśmy projekt Programu rozwoju pieczy zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2023-2025

 • Artykuł

  Program "Warszawski KOKON"

 • Artykuł

  Centrum opiekuńczo-mieszkalne w dzielnicy Bielany W 2023 r. Miasto Stołeczne Warszawa zleciło Fundacji Malwa prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego (COM) w Dzielnicy Bielany. Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” z 2021 r. Cel programu Celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie wsparcia w formie pobytu całodobowego lub pobytu...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: wartość finansowania – 1 451 393,16 zł całkowita wartość zadania – 1 451 393,16 zł Program realizowany będzie w dwóch modułach: opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) Z programu opieki wytchnieniowej dziennej będzie można skorzystać w dwóch formach: w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami ...

 • Artykuł

  Informacja z 16 maja 2023 r. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” zakończyło rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023. Do uczestnictwa w Programie zakwalifikowano 198 osób. Regulamin Programu nie przewiduje procedury odwoławczej oraz pisemnego powiadamiania uczestników o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu do Programu. Protokół z rekrutacji oraz zaktualizowany regulamin znajdują się w załącznikach Informacja z 7 marca 2023 r. Miasto...