Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

Wyświetlam wyniki dla tagu: dofinansowano z budżetu państwa
 • Artykuł

  Miastu Stołecznemu Warszawie zostały przyznane środki na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: wartość finansowania – 1 480 421,01 zł całkowita wartość zadania – 1 480 421,01 zł Celem Programu jest: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi; czasowe...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: wartość finansowania – 1 451 393,16 zł całkowita wartość zadania – 1 451 393,16 zł Program realizowany będzie w dwóch modułach: opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) Z programu opieki wytchnieniowej dziennej będzie można skorzystać w dwóch formach: w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami ...

 • Artykuł

  Informacja z 16 maja 2023 r. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” zakończyło rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023. Do uczestnictwa w Programie zakwalifikowano 198 osób. Regulamin Programu nie przewiduje procedury odwoławczej oraz pisemnego powiadamiania uczestników o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu do Programu. Protokół z rekrutacji oraz zaktualizowany regulamin znajdują się w załącznikach Informacja z 7 marca 2023 r. Miasto...

 • Artykuł

  Otrzymaliśmy blisko 2,5 mln zł z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach i u dziennego opiekuna.