Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Jeżeli jesteś właścicielem żłobka, klubu dziecięcego lub prowadzisz punkt dziennej opieki w wyznaczonych obszarach miasta możesz otrzymać od nas wsparcie. Wystarczy, że wystartujesz w konkursie. Wysokość dofinansowania jednego zaoferowanego przez Ciebie miejsca wyniesie 1400 zł miesięcznie w roku 2022 oraz 1500 zł w kolejnych latach realizacji zadania. Koszty wyżywienia dzieci będą pokrywać rodzicie - do 15 zł za dzień. Na składanie ofert masz czas do 3 sierpnia 2022 r. Udział w konkursie...

 • Artykuł

  dostępność architektoniczna: Ewelina Barańczuk, te. 22 325 79 59 , e-mail ebaranczuk@um.warszawa.pl dostępność cyfrowa: Radosław Ziębora, tel. 22 443 07 66, e-mail rziebora@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Anna Turyk-Balas, tel. 22 443 95 19, e-mail aturyk@um.warszawa.pl Monika Krawiec, tel. 22 443 20 72, e-mail MKrawiec@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Z usług Domów Opieki Społecznej (DPS) skorzystać mogą osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Takie, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

 • Artykuł

  Zakończył się kolejny konkurs na wykup miejsc w żłobkach. Miasto pozyskało w nim 3 500 miejsc, a do dofinasowania zostało skierowanych 126 ofert. Wykupione przez Miasto w drodze konkursu miejsca będą działać w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki). Rodzice nie zapłacą za nie, dokładnie tak jak w żłobku publicznym i publicznym punkcie dziennego opiekuna, a pokryją jedynie koszty wyżywienia dziecka. Informujemy, że placówki,...