Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  O tym, do kogo i po co kierowana jest kampania „Ogranicz dostępność alkoholu” na łamach Świata Problemów mówi Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozmowie z Anną Hernik-Solarską.

 • Artykuł

  Mieszkania chronione W mieszkaniach chronionych można w bezpieczny sposób doskonalić samodzielność i umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Osoby z niepełnosprawnościami korzystają ze wsparcia terapeutycznego, poradnictwa socjalnego i zawodowego. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest czasowy. Jak zostać mieszkańcem ? Skontaktuj się z organizacją prowadzącą mieszkanie chronione (wykaz organizacji znajdziesz poniżej). Tam przejdziesz kwalifikację. Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej wyda...

 • Artykuł

  Jako osoba z niepełnosprawnościami możesz skorzystać z aktualnej oferty programów aktywizacji społecznej i zawodowej, stworzonej we współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Na stronie znajdziesz m.in. informacje o dostępnych w Warszawie punktach wsparcia i informacji, grupach samopomocowych, szkoleniach oraz usłudze tłumacza języka migowego, asystencie wspierającym zatrudnienie, osobistym trenerze samodzielności, programie zatrudnienia przejściowego i...

 • Artykuł

  W Warszawie działają dzienne ośrodki wsparcia, w których ofercie możesz znaleźć np.: zajęcia grupowe: zajęcia usprawniające ruchowo rekreacyjne sportowe turystyczne manualne artterapeutyczne gospodarstwa domowego teatralne muzykoterapia terapia tańcem treningi kulinarne treningi funkcjonowania w codziennym życiu treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; indywidualne: psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, usprawniające ruchowo, treningi...

 • Artykuł

  Jak zostać uczestnikiem WTZ? Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, złóż podanie wraz z kserokopią orzeczenia uczestnika Warsztatu w siedzibie wybranego WTZ. Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a nie ma w nim wpisu o wskazaniu do terapii zajęciowej, należy udać się do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności i złożyć stosowny wniosek lub skontaktować się z...