Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

  • Artykuł

    Małe Dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami): środki na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwa nabór ofert na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Numer naboru: (numer techniczny: 16792) Zadania mogą być realizowane od 26.04.2021 do 31.12.2021 Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-09-30 23:59:59 Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Urząd m.st....

  • Ważne są dla nas również kierunki działania wyznaczane przez Unię Europejską, dotyczące równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans. Działając zgodnie z zasadami równego traktowania chcemy, aby Warszawa była coraz bardziej otwarta i dostępna. Chcemy, żeby mieszkańcy i mieszkanki czuli się w mieście bezpiecznie i mieli równy dostęp do usług, w tym publicznych, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznawaną religię albo bezwyznaniowość, orientację seksualną,...

  • Działania z zakresu równego traktowania kierowane są do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy, w tym szczególnie do grup mniejszościowych i osób doświadczających dyskryminacji lub zagrożonych dyskryminacją. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które w ramach powierzonych przez miasto zadań, realizują projekty na rzecz równego traktowania, m.in.: 1. Poradnictwo prawne i psychologiczne Projekty tego typu polegają na zapewnieniu osobom doświadczającym dyskryminacji albo...

  • Różnorodność jest cechą społeczności. Różnimy się jako mieszkanki i mieszkanki Warszawy pod wieloma względami. Mamy różne poglądy i różnie spędzamy czas. Aby wspierać tę różnorodność i korzystać z jej potencjału systemowo na poziomie samorządu, przyjęliśmy dokument Polityki różnorodności społecznej. Polityka stanowi wyraz tego, że chcemy w Warszawie tworzyć warunki dla poszanowania godności, wolności i równości wszystkich osób i grup społecznych, bez względu na różniące ich cechy, a także dla...

  • Wydział Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej Osoby pracujące w tej komórce Urzędu zajmują się m.in. pracą nad dokumentem polityki różnorodności społecznej. Organizują również konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań dotyczących równego traktowania i niedyskryminacji, np. prowadzenie konsultacji psychologicznych i wsparcia prawnego dla osób doświadczających dyskryminacji, czy przemocy motywowanej uprzedzeniami. Współpracują z organizacjami pozarządowymi przy...