Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Małe Dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami): środki na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwa nabór ofert na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Numer naboru: (numer techniczny: 16792) Zadania mogą być realizowane od 26.04.2021 do 31.12.2021 Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-09-30 23:59:59 Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Urząd m.st....

 • Artykuł

  M.st. Warszawa pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 Cel Programu Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad tymi osobami. Do kogo Program jest skierowany Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z...

 • Artykuł

  „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy – dzielnicy Włochy” Numer postępowania: CUS/ZP/9/2021

 • Artykuł

  Numer postępowania: CUS/ZP/8/2021 „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy – dzielnicy Wesoła”

 • Artykuł

  Numer postępowania: CUS/ZP/7/2021. „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy – dzielnicy Ursus”