Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Projekt pn. „Housing first - najpierw mieszkanie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Artykuł

  Kursy komputerowe dla seniorów prowadzą organizacje pozarządowe na podstawie umów z m.st. Warszawą. Prowadzone są one na trzech poziomach zaawansowania: Kursy podstawowe - prowadzone przez Fundację Znajdź Pomoc, dla seniorów nieposiadających umiejętności korzystania z komputera. Kursy dla średniozaawansowanych - prowadzone przez Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus oraz Fundację Age Hub, dla osób z podstawową znajomością komputera i Internetu. Warsztaty tematyczne (kursy dla...

 • Artykuł

  Punkty Cyfrowego Wsparcia to miejsca, w których osoby zwane Doradcami Cyfrowymi pomagają wszystkim warszawskim seniorom (powyżej 60. roku życia) w oswajaniu nowych technologii.

 • Artykuł

  Od czerwca planujemy rozpoczęcie realizacji Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021 finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  W czerwcu planujemy uruchomienie Programu „Opieka Wytchnieniowa” – 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.