Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Jacek Szymak, tel. 22 443 86 07, e-mail JSzymak@um.warszawa.pl Leszek Kowalski, tel. 22 443 86 15, e-mail L.Kowalski@um.warszawa.pl Dostępność cyfrowa: Magdalena Anyszewska, tel. 22 443 85 26, e-mail Manyszewska@um.warszawa.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Hanna Stańczak, tel. 22 443 87 10, e-mail HStanczak@um.warszawa.pl Tomasz Oprus, tel. 22 443 87 55, e-mail toprus@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Krzysztof Przybysławski, tel. 22 443 92 40, e-mail kprzybyslawski@um.warszawa.pl Dostępność cyfrowa: Anna Styńska, tel. 22 443 91 92, e-mail astynska@um.warszawa.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Katarzyna Bąkowicz, tel. 22 443 92 16, e-mail kbakowicz@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Agnieszka Filipek, tel. 22 443 38 37, e-mail a.filipek@um.warszawa.pl Renata Kunert, tel. 22 443 39 15, e-mail rkunert@um.warszawa.pl Iwona Maj, tel. 22 443 38 57, e-mail imaj@um.warszawa.pl Dostępność cyfrowa: Dorota Stańska-Matusik, tel. 22 443 38 96, e-mail dstanska@um.warszawa.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Elwira Wiechecka, tel. 22 443 39 13, e-mail e.wiechecka@um.warszawa.pl Agnieszka Ostrowska, tel. 22 443 38 07, e-mail...

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Robert Świstak, tel. 22 443 79 26, e-mail rswistak@um.warszawa.pl Dostępność cyfrowa: Joanna Gilewska, tel. 22 443 79 13, e-mail jgilewska@um.warszawa.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Agnieszka Kuśmierska-Kuśmierczyk, tel. 22 443 80 72, e-mail akusmierczyk@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Krzysztof Rudaś, tel. 22 443 52 19, e-mail Krudas@um.warszawa.pl Dostępność cyfrowa: Ewelina Lanc, tel. 22 443 51 27, e-mail Elanc@um.warszawa.pl Tomasz Marciniak, tel. 22 443 54 57, e-mail tmarciniak@um.warszawa.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Monika Czaplarska, tel. 22 443 55 29, e-mail Mczaplarska@um.warszawa.pl Monika Suchecka-Ślubowska, tel. 22 443 51 60, e-mail msuchecka@um.warszawa.pl