Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Wydarzenie

  WATCH DOCS to jedna z największych na świecie impreza filmowa poświęcona prawom człowieka, prezentująca filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. W 2023 roku na festiwalu pokażemy ponad 50 światowej klasy filmów dokumentalnych.

 • Wydarzenie

  Lista tysięcy nazwisk i losów. Jak zapobiec następnym na tej liście? Zrozumieć, pamiętać, działać. Zapraszamy na wystawę portretów białoruskich więźniów politycznych autorstwa Ksiszy Aniolawej.

 • Wydarzenie

  Zapraszamy na wędrówkę przez tysiąc lat historii Żydów polskich. Po drodze czekają na Ciebie opowieści o królach, wynalazcach, myślicielach i przemysłowcach. O żydowskich świętach, obyczajach, religii i kulturze. O miłości, przyjaźni, poświęceniu i walce. O życiu znanym z kronik i gazet. I o tym znanym z ulicy w żydowskich dzielnicach.

 • Wydarzenie

  Na platformie VOD Warszawa znajdziesz wszystko to, co składa się na kulturalną ofertę warszawskich teatrów, muzeów, fundacji i stowarzyszeń: filmy, spektakle, koncerty, nagrania z wystaw, podcasty. Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania produkcji, które przybliżą takie tematy jak różnorodność społeczna, równe traktowanie, przeciwdziałanie dyskryminacji i prawa człowieka.

 • Wydarzenie

  Miejska kampania pod hasłem "Przemoc karmi się milczeniem", prowadzona w ramach akcji 16 dni działań przeciw przemocy ze względu na płeć, potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na skalę zjawiska oraz podkreślić, że przemocy nie można pozostawiać bez reakcji. Miasto nieprzerwanie udziela pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy. Akcję wsparły m.in. Warszawska Rada Kobiet i organizacje pozarządowe.