Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Warszawa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. wartość dofinansowania – 7 908 570,00 zł całkowita wartość zadania – 8 008 570,00 zł 11.04.2022 roku w Centrum Usług Społecznych rozpoczął się nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Programie oraz dokumenty do...

 • Artykuł

  Rozpoczynamy nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. O przyjęciu do Programu decyduje: spełnienie kryteriów przewidzianych dla odbiorców usług, wymienionych w Rozdziale III Regulaminu, kolejność kompletnie złożonych dokumentów oraz limit miejsc jakie posiada Realizator w danej dzielnicy. Program będzie realizowany do 30 listopada 2022 roku. Realizację usług rozpoczniemy po wyłonieniu Realizatora w dzielnicy. Do kogo Program jest skierowany?...

 • Artykuł

  W warszawskich klubach dla osób z niepełnosprawnościami można aktywnie spędzać czas wolny popołudniami lub w weekendy. W ofercie klubów znajdziesz np.: treningi organizacji czasu wolnego: muzykoterapia biblioterapia filmoterapia gry i zabawy towarzyskie wyjścia, wycieczki oraz turystyka zajęcia komputerowe, taneczne, teatralne, sportowe treningi: kulinarne umiejętności komunikacji rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem Szczegółowe informacje dotyczące programu...

 • Artykuł

  W Warszawie działają dzienne ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Są czynne co najmniej 5 dniu w tygodniu przez 8 godzin dziennie. W ofercie ośrodków wsparcia możesz znaleźć m.in.: trening funkcjonowania w życiu codziennym trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów zajęcia usprawniające, turystyczno-rekreacyjne, sportowe niezbędną opiekę Uczestnikami ośrodków wsparcia mogą zostać: mieszkańcy Warszawy dorosłe osoby z niepełnosprawnościami,...

 • Artykuł

  Jako osoba z niepełnosprawnościami możesz skorzystać z oferty programów aktywizacji społecznej i zawodowej, stworzonej we współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Na stronie znajdziesz m.in. informacje o dostępnych w Warszawie punktach wsparcia i informacji, usłudze tłumacza języka migowego, grupach samopomocowych, warsztatach i szkoleniach, osobistym trenerze samodzielności, zatrudnieniu wspomaganym oraz samopomocowym klubie pracy. Szczegółowe informacje o...