Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Wydarzenie

  W ostatnich dekadach pozycja dziecka w obszarze społecznym i rodzinnym zmieniła się radykalnie w wyniku przemian społeczno-kulturowych. Zmiana statusu dziecka, które zyskało podmiotowość, i stosunkowo krótki czas, w jakim się ona dokonała, jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Coraz częściej staje się też tematem debaty społecznej. Wystawa „Dzieciństwo” spróbuje pokazać współczesnemu odbiorcy skalę zmiany na tym polu.

 • Wydarzenie

  Tematem wystawy jest działalność konspiracyjnej grupy działającej w getcie warszawskim pod nazwą Oneg Szabat, hebr. Radość Soboty, oraz losy stworzonego przez nią unikatowego zbioru od jego powstania aż do dziś. Historia zapisana na kartach Archiwum ukazuje też losy jego autorów i to im po 70 latach oddajemy głos. Pomysłodawcą i głównym twórcą Archiwum był historyk dr Emanuel Ringelblum.

 • Artykuł

  W 2024 r. m.st. Warszawa realizuje opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz opiekunów dzieci w formule dziennej i całodobowej poza miejscem zamieszkania.

 • Artykuł

  Miastu Stołecznemu Warszawie zostały przyznane środki na realizację programu "Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" - edycja 2024. W ramach Programu będziemy realizować wsparcie dzienne w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Wsparciem planujemy objąć 113 opiekunów, w tym 62 opiekunów osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym i 51 opiekunów dzieci. W 2024 r. limit godzin dla opiekuna – 200. Czekamy na...

 • Artykuł

  Szkolenie na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz szkolenie dziennego opiekuna jest bezpłatne i skierowane jest do wszystkich, którzy planują podjąć pracę z dziećmi do lat 3.