Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  M.st. Warszawa pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021 Cel Programu Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Do kogo Program jest skierowany? Program skierowany jest do: pełnoletnich mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z...

 • Artykuł

  Małe Dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami): środki na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwa nabór ofert na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Numer naboru: (numer techniczny: 16792) Zadania mogą być realizowane od 26.04.2021 do 31.12.2021 Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-09-30 23:59:59 Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Urząd m.st....

 • Artykuł

  M.st. Warszawa pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 Cel Programu Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad tymi osobami. Do kogo Program jest skierowany Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z...

 • Artykuł

  15 czerwca, zgodnie z rezolucją ONZ, został ustanowiony Światowym Dniem Praw Osób Starszych. Seniorów w stolicy mieszka niemal pół miliona. Warszawa wspiera ich nie tylko we wciąż trwającej pandemii COVID-19, ale także zachęca do tego by podejmowali możliwie najwięcej aktywności i uczestniczyli w życiu społecznym.

 • Artykuł

  Kolejna rodzina repatriantów otrzymała klucze do mieszkania i rozpocznie życie w Warszawie. Od początku kadencji Prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Warszawie osiedliło się 16 repatrianckich rodzin w różnych dzielnicach miasta.