Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  W Warszawie działają dzienne ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Są czynne co najmniej 5 dniu w tygodniu przez 8 godzin dziennie. W ofercie ośrodków wsparcia możesz znaleźć m.in.: trening funkcjonowania w życiu codziennym trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów zajęcia usprawniające, turystyczno-rekreacyjne, sportowe niezbędną opiekę Uczestnikami ośrodków wsparcia mogą zostać: mieszkańcy Warszawy dorosłe osoby z niepełnosprawnościami,...

 • Artykuł

  Jako osoba z niepełnosprawnościami możesz skorzystać z oferty programów aktywizacji społecznej i zawodowej, stworzonej we współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Na stronie znajdziesz m.in. informacje o dostępnych w Warszawie punktach wsparcia i informacji, usłudze tłumacza języka migowego, grupach samopomocowych, warsztatach i szkoleniach, osobistym trenerze samodzielności, zatrudnieniu wspomaganym oraz samopomocowym klubie pracy. Szczegółowe informacje o...

 • Artykuł

  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wdrożenia Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy Kokon (Model Kokon) w ramach trzeciej fazy projektu „Praski kokon” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tryb postępowania: zamówienie poniżej 130 000 złotych Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy, którego ofertę wybrano: Krzysztof Kwieciński...

 • Artykuł

  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wdrożenia Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy Kokon (Model Kokon) w ramach trzeciej fazy projektu „Praski kokon” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tryb postępowania: zamówienie poniżej 130 000 złotych Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy, którego ofertę wybrano: Krzysztof Kwieciński...

 • Artykuł

  Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „M.Przybysz”, Radoslaw Przybysz, 83-250 Szczodrowo, ul. Dworska1-2. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo.