Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

  • Działania z zakresu równego traktowania kierowane są do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy, w tym szczególnie do grup mniejszościowych i osób doświadczających dyskryminacji lub zagrożonych dyskryminacją. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które w ramach powierzonych przez miasto zadań, realizują projekty na rzecz równego traktowania, m.in.: 1. Poradnictwo prawne i psychologiczne Projekty tego typu polegają na zapewnieniu osobom doświadczającym dyskryminacji albo...

  • Różnorodność jest cechą społeczności. Różnimy się jako mieszkanki i mieszkanki Warszawy pod wieloma względami. Mamy różne poglądy i różnie spędzamy czas. Aby wspierać tę różnorodność i korzystać z jej potencjału systemowo na poziomie samorządu, pracujemy nad dokumentem polityki różnorodności społecznej. Polityka będzie stanowić wyraz tego, że chcemy w Warszawie tworzyć warunki dla poszanowania godności, wolności i równości wszystkich osób i grup społecznych, bez względu na różniące ich cechy,...

  • Wydział Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej Osoby pracujące w tej komórce Urzędu zajmują się m.in. pracą nad dokumentem polityki różnorodności społecznej. Organizują również konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań dotyczących równego traktowania i niedyskryminacji, np. prowadzenie konsultacji psychologicznych i wsparcia prawnego dla osób doświadczających dyskryminacji, czy przemocy motywowanej uprzedzeniami. Współpracują z organizacjami pozarządowymi przy...

  • Dlaczego Urząd m.st. Warszawy zajmuje się równym traktowaniem?

  • Artykuł

    W warszawskich klubach dla osób z niepełnosprawnościami można aktywnie spędzać czas wolny. W ofercie klubów znajdziesz np.: treningi organizacji czasu wolnego: muzykoterapia biblioterapia filmoterapia gry i zabawy towarzyskie wyjścia, wycieczki oraz turystyka zajęcia komputerowe treningi: kulinarne mieszkaniowe korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego umiejętności komunikacji rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem Szczegółowe informacje dotyczące programu zajęć...