Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Aktywizacja ruchowa seniorów, kształcenie w zakresie zdrowego stylu życia, działań profilaktycznych i promocji zdrowia to obszary, na które UTW AWF w Warszawie kładzie szczególny nacisk.

 • Artykuł

  Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina umożliwia osobom starszym kształcenie i prowadzenie aktywnego trybu życia. Cel ten realizowany jest przez kontakt z nauką, kulturą, sztuką i rekreacją. Seniorzy zachęcani są do budowania relacji z innymi, rozwijania różnych zainteresowań i zdolności. W każdym działaniu istotny jest jego artystyczny wymiar.

 • Artykuł

  Wieść niesie, że pomysł powołania uczelni dla seniorów zrodził się na siłowni. Spotykały się tam "Matki Założycielki" UTW. Tak, nie bez nuty serdeczności, mówi się o paniach: Ewie Sozańskiej, Janinie Matak i Honoracie Sobańskiej. Jako czwarty do komitetu założycielskiego dołączył pan Jerzy Lewandowski.

 • Artykuł

  Oferta UTW BAS jest przeznaczona w szczególności dla osób, które ukończyły 60 rok życia. Do działań międzypokoleniowych i integracyjnych zaproszeni są również ludzie młodzi, mieszkańcy Warszawy i rodziny seniorów.

 • Artykuł

  Wiek senioralny wcale nie musi oznaczać wycofania się z aktywnego życia. Wręcz przeciwnie! To doskonały czas na rozwijanie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji.