Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Zapraszamy seniorów w wieku 75+ do skorzystania z usług Warszawskiej Złotej Rączki.

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z klauzulami informacyjnymi o przetwarzaniu danych osobowych

 • Artykuł

  O tym, do kogo i po co kierowana jest kampania „Ogranicz dostępność alkoholu” na łamach Świata Problemów mówi Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozmowie z Anną Hernik-Solarską.

 • Artykuł

  Mieszkania chronione W mieszkaniach chronionych można w bezpieczny sposób doskonalić samodzielność i umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Osoby z niepełnosprawnościami korzystają ze wsparcia terapeutycznego, poradnictwa socjalnego i zawodowego. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest czasowy. Jak zostać mieszkańcem ? Skontaktuj się z organizacją prowadzącą mieszkanie chronione (wykaz organizacji znajdziesz poniżej). Tam przejdziesz kwalifikację. Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej wyda...

 • Artykuł

  Jako osoba z niepełnosprawnościami możesz skorzystać z aktualnej oferty programów aktywizacji społecznej i zawodowej, stworzonej we współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Na stronie znajdziesz m.in. informacje o dostępnych w Warszawie punktach wsparcia i informacji, grupach samopomocowych, szkoleniach oraz usłudze tłumacza języka migowego, asystencie wspierającym zatrudnienie, osobistym trenerze samodzielności, programie zatrudnienia przejściowego i...