Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  W Warszawie działają dzienne ośrodki wsparcia, w których ofercie możesz znaleźć np.: zajęcia grupowe: zajęcia usprawniające ruchowo rekreacyjne sportowe turystyczne manualne artterapeutyczne gospodarstwa domowego teatralne muzykoterapia terapia tańcem treningi kulinarne treningi funkcjonowania w codziennym życiu treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; indywidualne: psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, usprawniające ruchowo, treningi...

 • Artykuł

  Jak zostać uczestnikiem WTZ? Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, złóż podanie wraz z kserokopią orzeczenia uczestnika Warsztatu w siedzibie wybranego WTZ. Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a nie ma w nim wpisu o wskazaniu do terapii zajęciowej, należy udać się do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności i złożyć stosowny wniosek lub skontaktować się z...

 • Artykuł

  Zapraszamy na jesienną edycję Warszawskich Dni Rodzinnych 2021, które odbędą się w dniach 10-12 września. Szykuje się moc wydarzeń – warsztaty fryzjerskie, eksperymenty, gimnastyka artystyczna, rękodzieło, spacery po mieście czy dni otwarte.

 • Artykuł

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3-minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon 800 12 00 02. 

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, W imieniu Pani Aldony Machnowskiej-Góry Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy zapraszam Państwa na kolejne spotkanie dotyczące Praskiego Centrum Re-Start.