Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Warszawa rusza z akcją szczepień osób w kryzysie bezdomności Z myślą o osobach dotkniętych kryzysem bezdomności miasto rozpoczyna szczepienia przeciw COVID-19 w noclegowni przy ul. Kaczorowej. Partnerami programu są stołeczna Straż Miejska oraz miejski punkt szczepień uruchomiony przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Wawer.

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z rozmową Anny Hernik-Solarskiej z Katarzyną Łukowską p.o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieszczonej na łamach Świata Problemów na temat kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”.

 • Artykuł

  M.st. Warszawa pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021 Cel Programu Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Do kogo Program jest skierowany? Program skierowany jest do: pełnoletnich mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z...

 • Artykuł

  Małe Dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami): środki na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwa nabór ofert na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Numer naboru: (numer techniczny: 16792) Zadania mogą być realizowane od 26.04.2021 do 31.12.2021 Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-09-30 23:59:59 Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Urząd m.st....

 • Artykuł

  M.st. Warszawa pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 Cel Programu Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad tymi osobami. Do kogo Program jest skierowany Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z...