Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Postępowanie w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia Za Życiem prowadzone jest w m.st. Warszawie w 18 Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy. Warunki nabywania prawa do wymienionego świadczenia oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia reguluje Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)

 • Artykuł

  Informacje dotyczące warszawskich wydarzeń sportowych i kulturalnych znajdują się na stronach: http://sportowa.warszawa.pl/ http://www.kulturalna.warszawa.pl/instytucje,1,1,Biuro_Kultury.html?locale=pl_PL

 • Artykuł

  Małe Dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami): środki na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwa nabór ofert na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Numer naboru: (numer techniczny: 16792) Zadania mogą być realizowane od 26.04.2021 do 31.12.2021 Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-09-30 23:59:59 Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Urząd m.st....

 • Ważne są dla nas również kierunki działania wyznaczane przez Unię Europejską, dotyczące równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans. Działając zgodnie z zasadami równego traktowania chcemy, aby Warszawa była coraz bardziej otwarta i dostępna. Chcemy, żeby mieszkańcy i mieszkanki czuli się w mieście bezpiecznie i mieli równy dostęp do usług, w tym publicznych, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznawaną religię albo bezwyznaniowość, orientację seksualną,...

 • Działania z zakresu równego traktowania kierowane są do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy, w tym szczególnie do grup mniejszościowych i osób doświadczających dyskryminacji lub zagrożonych dyskryminacją. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które w ramach powierzonych przez miasto zadań, realizują projekty na rzecz równego traktowania, m.in.: 1. Poradnictwo prawne i psychologiczne Projekty tego typu polegają na zapewnieniu osobom doświadczającym dyskryminacji albo...