Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Różnorodność jest cechą społeczności. Różnimy się jako mieszkanki i mieszkanki Warszawy pod wieloma względami. Mamy różne poglądy i różnie spędzamy czas. Aby wspierać tę różnorodność i korzystać z jej potencjału systemowo na poziomie samorządu, przyjęliśmy dokument Polityki różnorodności społecznej. Polityka stanowi wyraz tego, że chcemy w Warszawie tworzyć warunki dla poszanowania godności, wolności i równości wszystkich osób i grup społecznych, bez względu na różniące ich cechy, a także dla...

 • Dlaczego Urząd m.st. Warszawy zajmuje się równym traktowaniem?

 • Artykuł

  Numer postępowania: CUS/ZP/5/2021. „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy”.

 • Artykuł

  W warszawskich klubach dla osób z niepełnosprawnościami można aktywnie spędzać czas wolny. W ofercie klubów znajdziesz np.: treningi organizacji czasu wolnego: muzykoterapia biblioterapia filmoterapia gry i zabawy towarzyskie wyjścia, wycieczki oraz turystyka zajęcia komputerowe treningi: kulinarne mieszkaniowe korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego umiejętności komunikacji rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem Szczegółowe informacje dotyczące programu zajęć...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało dotację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.