Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Adam Boniecki, tel. 22 443 75 21, e-mail aboniecki@um.warszawa.pl Marcin Przybytkowski, tel. 22 443 72 30, e-mail mprzybytkowski@ursynow.pl Paweł Lach, tel. 22 443 72 35, e-mail plach@ursynow.pl Dostępność cyfrowa: Sebastian Krajewski, tel. 22 443 74 40, e-mail skrajewski@ursynow.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Barbara Michałek-Pendowska, tel. 22 443 75 07, e-mail bmichalek@ursynow.pl

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Krzysztof Izwantowski, tel. 22 443 61 51, e-mail kizwantowski@um.warszawa.pl Dostępność cyfrowa: Łukasz Witkowski, tel. 22 443 61 74, e-mail lwitkowski@um.warszawa.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Waldemar Sokołowski, tel. 22 443 60 81, e-mail wsokolowski@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Jacek Szymak, tel. 22 443 86 07, e-mail JSzymak@um.warszawa.pl Leszek Kowalski, tel. 22 443 86 15, e-mail L.Kowalski@um.warszawa.pl Dostępność cyfrowa: Magdalena Anyszewska, tel. 22 443 85 26, e-mail Manyszewska@um.warszawa.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Hanna Stańczak, tel. 22 443 87 10, e-mail HStanczak@um.warszawa.pl Tomasz Oprus, tel. 22 443 87 55, e-mail toprus@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Krzysztof Przybysławski, tel. 22 443 92 40, e-mail kprzybyslawski@um.warszawa.pl Dostępność cyfrowa: Anna Styńska, tel. 22 443 91 92, e-mail astynska@um.warszawa.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Joanna Lenart, tel. 22 443 92 16, e-mail jlenart@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Dostępność architektoniczna: Agnieszka Filipek, tel. 22 443 38 37, e-mail a.filipek@um.warszawa.pl Renata Kunert, tel. 22 443 39 15, e-mail rkunert@um.warszawa.pl Iwona Maj, tel. 22 443 38 57, e-mail imaj@um.warszawa.pl Dostępność cyfrowa: Dorota Stańska-Matusik, tel. 22 443 38 96, e-mail dstanska@um.warszawa.pl Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Elwira Wiechecka, tel. 22 443 39 13, e-mail e.wiechecka@um.warszawa.pl Agnieszka Ostrowska, tel. 22 443 38 07, e-mail...