Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  W m.st. Warszawa ustawowe zadania koordynatora ds. dostępności realizuje Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności oraz koordynatorzy ds. dostępności wyznaczeni w urzędach dzielnic, biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy. Dane kontaktowe: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności Koordynatorzy ds. dostępności w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy Koordynatorzy ds. dostępności w Biurach Urzędu m.st. Warszawy Koordynatorzy ds....

 • Artykuł

  W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia zostało ustalone na okres do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to brak konieczności składania ponownie wniosków w 2020 roku. Wnioski na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane: elektronicznie od 1 lutego 2021 r.; papierowo – od 1 kwietnia 2021 r.

 • Artykuł

  Program operacyjny Rodzina na lata 2010-2020

 • Artykuł

  Likwidujemy bariery w komunikowaniu się, dbamy o dostępność stron internetowych oraz dokumentów, a także usuwamy bariery architektoniczne. Chcemy by każda osoba ze szczególnymi potrzebami mogła samodzielnie korzystać z usług publicznych. Aby móc skutecznie zapewniać dostępność Urzędu m.st. Warszawy, opracowaliśmy: Standardy dostępności architektonicznej dla m.st. Warszawy Wytyczne zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urzędu m.st. Warszawy Standard dostępności cyfrowej m.st....

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program realizowany jest w dwóch modułach – opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II).