Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Zmiana uchwały ws. zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 • Artykuł

  Zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030

 • Artykuł

  Jak zostać uczestnikiem WTZ? Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, złóż podanie wraz z kserokopią orzeczenia uczestnika Warsztatu w siedzibie wybranego WTZ. Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a nie ma w nim wpisu o wskazaniu do terapii zajęciowej, należy udać się do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności i złożyć stosowny wniosek lub skontaktować się z...

 • Artykuł

  Jak zostać uczestnikiem WTZ? Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, złóż podanie wraz z kserokopią orzeczenia uczestnika Warsztatu w siedzibie wybranego WTZ. Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a nie ma w nim wpisu o wskazaniu do terapii zajęciowej, należy udać się do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności i złożyć stosowny wniosek lub skontaktować się z...

 • Artykuł

  „Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie”