Wyniki wyszukiwania w klastrze Wsparcie

 • Artykuł

  Standardy Dostępności dla m.st. Warszawy zostały wprowadzone w 2017 r. dla potrzeb planowania, projektowania, budowy, przebudowy, remontów infrastruktury i przestrzeni oraz zamieszczania informacji miejskich i obowiązują dla wszystkich inwestycji miejskich rozpoczętych po wprowadzeniu zarządzenia. Standardy precyzują parametry elementów architektonicznych wymaganych dla przestrzeni zewnętrznych, pomieszczeń i informacji (wizualnej, głosowej i dotykowej). Standardy zostały wprowadzone do...

 • Artykuł

  W m.st. Warszawa prowadzimy działania mające na celu zapewnianie dostępności cyfrowej miejskich stron internetowych, aplikacji mobilnych i ich elementów (plików, multimediów). Obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej nakłada Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dn. 4 kwietnia 2019 r. W zakresie zapewniania dostępności cyfrowej realizujemy zadania określone w zarządzeniu nr 342/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 6 marca 2020. W...

 • Artykuł

  Aby zapewniać wysokiej jakości usługi w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej przygotowaliśmy „Wytyczne zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy”. Dokument zawiera m.in.: wytyczne zapewniania usługi tłumacza online, stosowania pętli indukcyjnych, a także przygotowywania i zamieszczania informacji o zakresie działania podmiotu w Polskim Języku Migowym oraz tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Wytyczne zawierają również część poświęconą...

 • Artykuł

  Jeżeli napotkałeś występujące problemy w dostępności przestrzeni miejskich, obiektów miejskich, usług miejskich czy na naszych miejskich stronach internetowych, prosimy zgłoś brak dostępności. Takie sytuacje możesz zgłosić: Za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115: strona internetowa: Warszawa19115.pl, na niej również kontakt z tłumaczem PJM i poprzez czat. telefon: 22 19115 e-mail: kontakt@um.warszawa.pl Do koordynatorów w Urzędach dzielnic i Biurach Urzędu Za...

 • Artykuł

  Uwzględniamy potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach naszej działalności. Od kilku lat staramy się, by urząd oraz przestrzeń miejska była pozbawiona barier architektonicznych. Dbamy o dostępność stron internetowych oraz dokumentów. Chcemy, by każdy Mieszkaniec i Mieszkanka zostali obsłużeni w sposób zgodny z potrzebami. Dostępne usługi Usługa tłumacz online jest realizowana w każdym Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz poszczególnych Biurach Urzędu. Sprawdź, gdzie...