Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności

W II kwartale br. rozpoczęły się prace nad Warszawską Kartą Praw Osób Doświadczających Bezdomności.
16 kwietnia br. odbyło się spotkanie inicjujące prace i powołujące zespół, któremu przewodniczy Pani Aldona Machnowska - Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy.

Karta jest szczególnie ważna dla równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób doświadczających bezdomności. Punktem wyjścia do pracy zespołu jest europejska Karta, która została skierowana do samorządów przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Podkreślono w niej, że każda osoba znajdująca się w kryzysie bezdomności ma prawo do traktowania na równi z innymi mieszkańcami miasta i nie wolno odmówić jej korzystania z praw z uwagi na to, że  jest osobą znajdującą się w kryzysie bezdomności. W ramach prac nad Warszawską Kartą Praw Osób Doświadczających Bezdomności pracuje 7 zespołów roboczych.

Celem prac jest określenie planu działań na rzecz realizacji praw ujętych w Karcie. Prace zespołów skupiają się wokół najistotniejszych kwestii dotyczących problemów i praw osób w kryzysie bezdomności: prawa do wyjścia z kryzysu bezdomności, prawa do godnego tymczasowego schronienia, prawa do podejmowania czynności niezbędnych do przetrwania, do korzystania z przestrzeni publicznej oraz do swobodnego poruszania się w niej, korzystania z podstawowych, publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych, prawa do usług ratujących życie, do udziału w wyborach, prawa do prywatności oraz prawa do posiadania adresu korespondencyjnego.

W prace nad Kartą zaangażowana jest strona społeczna - organizacje pozarządowe skupione w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności: Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Monar, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Wspólnota Sant Egidio, Fortior Fundacja dla Wielu, Ambulans z Serca, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, Lekarze Nadziei,  Zakon Maltański, Fundacja D.O.M., Habitat for Humanity.

Ze strony samorządu w prace zaangażowani są przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy: Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Polityki Lokalowej, Biura Polityki Zdrowotnej, Biura Organizacji Urzędu, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz następujących jednostek: Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, Zarządu Zieleni, Metra Warszawskiego, Zarządu Transportu Miejskiego, Tramwajów Warszawskich.

Ponadto, w pracach aktywnie uczestniczą przedstawiciele Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Straży Ochrony Kolei, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans.

Obecnie trwają intensywne prace nad formułowaniem planu działań do wdrożenia w ramach Warszawskiej Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności. Powstały dodatkowe grupy omawiające problematykę kobiet w kryzysie bezdomności oraz  przebywaniem osób w kryzysie bezdomności w komunikacji miejskiej (metro, tramwaje, autobusy, przystanki, stacje).

Przyjęcie Warszawskiej Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności planowane jest w I kwartale 2022 roku. Koordynatorem prac nad Kartą jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Zespoły działające w ramach prac nad nad Warszawską Kartą Praw Osób Doświadczających Bezdomności:

Członkowie Zespołu Głównego:

 • Pani Aldona Machnowska - Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy,
 • Pan Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pani Marlena Muszyńska, Zastępca Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Jeżewska, p.o. Naczelnika Wydziału Pomocy Społecznej Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pan Anna Podgrudna, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pan Tomasz Krettek, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pan Jakub Tokarski, Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy,
 • Pani Olga Filipiak -Wadas, Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 • Pani Beata Humięcka, Dyrektor Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”,
 • Pan Grzegorz Staniszewski, Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Planowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
 • Pani Katarzyna Lisiecka, przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności - Rady Opiekuńczej,
 • Pani Julia Wygnańska, przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności - Rady Opiekuńczej,
 • Pani Adriana Porowska, przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności - Rady Opiekuńczej,
 • Pan Andrzej Czarnocki, przedstawiciel Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności - Rady Opiekuńczej

 

 • spotkanie 16 kwietnia 2021 roku

         notatka ze spotkania 16.04.2021 r.

 • spotkanie 2 czerwca 2021 roku

       notatka ze spotkania 2.06.2021 r.

       prezentacja ze spotkania 2.06.2021 r.

 • spotkanie 6 lipca 2021 roku

       notatka ze spotkania 6.07.2021 r.

       prezentacja ze spotkania 6.07.2021 r.

 • spotkanie 10 sierpnia 2021 roku

        notatka ze spotkania 10.08.2021 r.

       prezentacja ze spotkania 10.08.2021 r.

 • spotkanie 15 września 2021 roku

       notatka ze spotkania 15.09.2021 r.

       prezentacja ze spotkania 15.09.2021 r.

 • spotkanie 8 listopada 2021 roku

       notatka ze spotkania 08.11.2021 r.

       prezentacja ze spotkania 08.11.2021 r.

 • spotkanie 15 grudnia 2021 roku

       notatka ze spotkania 15.12.2021 r.

       prezentacja ze spotkania 15.12.2021 r.

 

Zespół zakonczył prace.W kolejnych tygodniach trwać będą prace nad dokumentem końcowym.

Prezydium zespołu:

Pani Julia Wygnańska – Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska,

Pani Paulina Radecka – Biuro Polityki Lokalowej.

Skład zespołu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych;
 • Biuro Polityki Lokalowej;
 • Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska;
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej;
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej;
 • Stowarzyszenie Monar;
 • Towarzystwo Św. Brata Alberta.

 

 • spotkanie 7 maja 2021 roku

        notatka ze spotkania 7.05.2021 r.

 • spotkanie 28 maja 2021 roku

        notatka ze spotkania 28.05.2021 r.

 • spotkanie 29 czerwca 2021 roku

        notatka ze spotkania 29.06.2021 r.

 • spotkanie 20 lipca 2021 roku

       notatka ze spotkania 20.07.2021 r.

 • spotkanie 17 sierpnia 2021 roku

        notatka ze spotkania 17.08.2021 r.

 • spotkanie 14 września 2021 roku

        notatka ze spotkania 14.09.2021 r.

 • spotkanie 26 listopada 2021 roku

        notatka ze spotkania 14.09.2021 r.

Zespół zakończył prace.

Prezydium zespołu:

Pani Marlena Muszyńska – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,

Pan Andrzej Czarnocki – Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Skład zespołu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych;
 • Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola;
 • Stowarzyszenie Monar;
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

 

 • spotkanie 12 maja 2021 roku

         notatka ze spotkania 12.05.2021 r.

 • spotkanie 27 maja 2021 roku

         notatka ze spotkania 27.05.2021 r.

 • spotkanie 28 czerwca 2021 roku

        notatka ze spotkania z 28.06.2021 r.

 • spotkanie 19 lipca 2021 roku

        notatka ze spotkania 19.07.2021 r.

        prezentacja ze spotkania 19.07.2021 r.

Zespół zakończył prace.

Prezydium zespołu:

Pani Katarzyna Lisiecka – Stowarzyszenie MONAR,

Pan Krzysztof Radzik – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Skład zespołu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych;
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Urzędu m.st. Warszawy;
 • Straż Miejska m.st. Warszawy;
 • Straż Ochrony Kolei;
 • Komenda Stołeczna Policji;
 • Stowarzyszenie Monar;
 • Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska;
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej;
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 • spotkanie 14 maja 2021 roku

        notatka ze spotkania 14.05.2021 r.

 • spotkanie 2 czerwca 2021 roku

        notatka ze spotkania 2.06.2021 r.

        prezentacja ze spotkania 2.06.2021 r.

ulotka SODON

ulotka SODON

ulotka SODON

problematyka żebractwa

 • spotkanie 25 czerwca 2021 roku

         notatka ze spotkania 25.06.2021 r.

 • spotkanie 16 lipca 2021 roku

        notatka ze spotkania 16.07.2021 r.

 • spotkanie 6 sierpnia 2021 roku

       notatka ze spotkania 6.08.2021 r.

Zespół zakończył prace.

Prezydium zespołu:

Pani Kamila Suchenek-Maksiak – Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

Pani Marlena Muszyńska – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

Skład zespołu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola;
 • Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej;
 • Stowarzyszenie Boris.

 

 • spotkanie 19 maja 2021 roku

notatka ze spotkania 19.05.2021 roku

 • spotkanie 9 czerwca 2021 roku

notatka ze spotkania 9.06.2021 roku

 • spotkanie 30 czerwca 2021 roku

notatka ze spotkania 30.06.2021 roku

 • spotkanie 22 lipca 2021 roku

notatka ze spotkania 22.07.2021 roku

prezentacja "Prawo do prywatności osób w kryzysie bezdomności"

 • spotkanie 4 listopada 2021 roku

notatka ze spotkania 04.11.2021 roku

Zespół zakończył pracę.

Prezydium zespołu:

Adriana Porowska – Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Pani Marlena Muszyńska przy współudziale Pani Barbary Dudzik-Szelągowskiej

Skład zespołu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych;
 • Zarząd Zieleni;
 • Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”;
 • Biuro Polityki Lokalowej;
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej;
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej;
 • Wspólnota Sant Egidio;
 • Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej;
 • Stowarzyszenie Monar;
 • Fortior Fundacja dla Wielu.

 

 • spotkanie 21 maja 2021 roku

notatka ze spotkania 21.05.2021 roku

 • spotkanie 10 czerwca 2021 roku

notatka ze spotkania 10.06.2021 roku

 • spotkanie 2 lipca 2021 roku

notatka ze spotkania 02.07.2021 roku

 • spotkanie 23 lipca 2021 roku

notatka ze spotkania 23.07.2021 roku

 • spotkanie 11 sierpnia 2021 roku

notatka ze spotkania 11.08.2021 roku

Zespół zakończył prace.

Prezydium zespołu:

Pani Emilia Wesołowska – Caritas Archidiecezji Warszawskiej;

Pan Jakub Tokarski – Biuro Polityki Zdrowotnej

Skład zespołu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych;
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
 • Biuro Polityki Zdrowotnej;
 • Straż Miejska m.st. Warszawy;
 • Komenda Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej;
 • Caritas Diecezji Warszawsko –Praskiej;
 • Lekarze Nadziei;
 • Zakon Maltański.

 

 • spotkanie 26 maja 2021 roku

notatka ze spotkania 26.05.2021 roku

 • spotkanie 22 czerwca 2021 roku

notatka ze spotkania 22.06.2021 roku

 • spotkanie 13 lipca 2021 roku

notatka ze spotkania 13.07.2021 roku

 • spotkanie 3 sierpnia 2021 roku

notatka ze spotkania 03.08.2021 roku

 • spotkanie 14 września 2021 roku

notatka ze spotkania 14.09.2021 roku

 • spotkanie 6 października 2021 roku

notatka ze spotkania 06.10.2021 roku

 • spotkanie 27 października 2021 roku

notatka ze spotkania 27.10.2021 roku

 • spotkanie 17 listopada 2021 roku

notatka ze spotkania 17.11.2021 roku

Zespół zakończył pracę.

Prezydium zespołu:

Pani Marlena Muszyńska – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Pan Zdzisław Bielecki – Fundacja D.O.M.

Skład zespołu:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych;
 • Stowarzyszenie Monar;
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej;
 • Fundacja D.O.M.

 

 • spotkanie 28 maja 2021 roku

notatka ze spotkania 28.05.2021 roku

 • spotkanie 23 czerwca 2021 roku

notatka ze spotkania 23.06.2021 roku

 • spotkanie 14 lipca 2021 roku

notatka ze spotkania 14.07.2021 roku

Zespół zakończył prace.

- zespołu 4 i zespołu 7 

 • spotkanie  13 sierpnia 2021 roku

notatka ze spotkania 13.08.2021 roku

 • spotkanie  10 września 2021 roku

notatka ze spotkania 10.09.2021 roku

opinia prawna

link do strony

 • spotkanie  7 października 2021 roku

notatka ze spotkania 07.10.2021 roku

 

- zespołu 2 i zespołu 4 

 • spotkanie  16 września 2021 roku

notatka ze spotkania 16.09.2021 roku

 • spotkanie  8 października 2021 roku

notatka ze spotkania 08.10.2021 roku

 • spotkanie  29 października 2021 roku

notatka ze spotkania 29.10.2021 roku

 

- zespołu 3 i zespołu 5 

 • spotkanie 3 września 2021 roku

notatka ze spotkania 03.09.2021 roku

 • spotkanie 23 września 2021 roku

notatka ze spotkania 23.09.2021 r.

 • spotkanie 10 listopada 2021 roku

notatka ze spotkania 10.11.2021 r.