Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom funkcjonuje od 2010 roku.

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom (WSPD) – udziela kompleksowej pomocy dzieciom zagrożonym wykorzystywaniem seksualnym oraz ich rodzinom. Działania koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy.

WSPDZ rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2010 r. i jest projektem, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe, warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne przy wsparciu Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

W ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom dzieci ich rodziny wspierają specjaliści z 24 warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz z 3 organizacji pozarządowych. Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” jest jednostką koordynującą działania Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom.

Placówki Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom zlokalizowane są w różnych dzielnicach Warszawy i oferują:

  • diagnozę i interwencję w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,

  • pomoc psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie,

  • wsparcie dla rodzin dzieci, wobec których doszło do wykorzystania seksualnego,

  • pomoc dla rodziców, wychowawców, nauczycieli w sytuacjach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne dzieci.

Więcej informacji na temat Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom znajduje się na stronie Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”:

http://fdds.pl/placowki-wspd

tel. 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci,

tel. 116 111 – telefon zaufania. 

 

Załączniki: