Wyróżnione wydarzenia

 • Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie nagród dla laureatów konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom" - edycja 2017

  Wynik postępowania na wykonanie 42 pionowych grawertonów w opakowaniu introligatorskim (etui), stanowiących nagrody dla zwycięzców konkursu „ Miejsce Przyjazne Seniorom 2017”, oraz 1 grawertonu w takim samym opakowaniu i o takich samych parametrach dla wyróżnionej osoby zorganizowanego w 2017 przez Warszawską Radę Seniorów oraz 150 naklejek „Miejsce Przyjazne Seniorom 2017”.

 • Wynik postępowania:Grafika komputerowa (indywidualne)

  Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Grafika komputerowa (indywidualne) dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

 • Wynik postępowania: Szkolenie PRINCE2 Foundation

  Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: PRINCE2 Foundation dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

 • Wynik postępowania na kurs zawodowy Naturopata (7/2018/AW)

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na dostarczenie jednego kursu zawodowego elektronicznego oraz udostępnienie elektronicznie kursu zawodowego Naturopata (kod zawodu 513201): hosting, wdrożenie, administrację systemową, wsparcie dla użytkownika dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 07.03.2018 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Kierując się kryteriami oceny oferty (ceną (60%), doświadczeniem (10%), programem (20%), zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami (10%)), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Fundacji TUS.

 • Wynik postępowania:Rekrutacja i selekcja kandydatów

  Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Rekrutacja i selekcja kandydatów dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

 • Wynik postępowania: szkolenia dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta tj. Fundacja eFkropka, spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

 • Wynik zapytania ofertowego nr 10/LSW/2018 - Organizator imprez rozrywkowych

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 16.02.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: "Organizator imprez rozrywkowych (inne nazwy kursu Organizator eventów/Event manager; kod zawodu: 333201) " dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Organizator imprez rozrywkowych”.

 • Wynik postępowania na kurs zawodowy Operator wprowadz danych (3/2018/AW)

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Operator wprowadzania danych dla czterech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 02.02.2018 r., wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty od Oferentów:. 1. TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom. 2. SOFTRONIC Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa.

 • Wynik zapytania ofertowego nr 1/LSW/2018 -Kosmetyczka

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 12 stycznia 2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Kosmetyczka (kod zawodu: 514202 ) z manicure i pedicure dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Kosmetyczka”.

 • Zapytanie ofertowe: szkolenie "STYLIZACJA PAZNOKCI"

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego „STYLIZACJA PAZNOKCI” dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Wynik postępowania na kurs zawodowy Naturopata (4/2018/AW)

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na dostarczenie jednego kursu zawodowego elektronicznego oraz udostępnienie elektronicznie kursu zawodowego Naturopata (kod zawodu 513201): hosting, wdrożenie, administrację systemową, wsparcie dla użytkownika dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 07.02.2018 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamówienie nie zostaje udzielone.

 • Wynik postępowania na kurs zawodowy Organizator imprez rozrywk (5/2018/AW)

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Organizator imprez rozrywkowych (inne nazwy kursu Organizator eventów/Event manager; kod zawodu: 333201) dla dwóch Uczestniczek projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 08.02.2018 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamówienie nie zostaje udzielone.

 • Wynik postępowania:Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE

  Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE dla 3 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

 • Wynik postępowania: szkolenia dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 11 lutego 2018 r. wpłynęła jedna oferta tj. Fundacja eFkropka, której kwota przekracza budżet Zamawiającego.