Wyróżnione wydarzenia

 • Wynik zapytania ofertowego nr 5/LSW/2018 -Fryzjer

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 12 stycznia 2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Fryzjer dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Fryzjer”.

 • Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ"

  Na ogłoszone w dniu 16 stycznia 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

 • Wynik postępowania:GRAFIKA KOMPUTEROWA

  Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: GRAFIKA KOMPUTEROWA dla 2 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

 • Wynik postępowania: koordynacja i rozliczanie proj. "Start do pracy."

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. koordynacji i rozliczania projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 24 stycznia 2018 r. wpłynęła jedna oferta tj. CKSP Sp. z o.o. Al. Solidarności 115/2 00-140 Warszawa. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jednak kwota zaproponowana w ofercie przekracza budżet Zamawiającego.

 • Warszawski e-senior.

  Zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 - 2020.

 • Wynik zapytania ofertowego nr 9/LSW/2018 - Opiekunka w żłobku.

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia : "Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym" (kod zawodu: 531107) dla 1 uczestniczki projektu „LSW - dobry start, wspólna przyszłość", w wyznaczonym terminie nie uzyskano ofert na realizację zamówienia.

 • Wynik zapytania ofertowego nr 2/LSW/2018 - Florystka I i II stopnia

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 12.01.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: "Florystka I i II stopnia" dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Florystka”.

 • Wynik postępowania na kurs zawodowy Operator wprowadz danych (2/2018/AW)

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Operator wprowadzania danych dla czterech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 19.01.2018 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zamówienie nie zostaje udzielone.

 • Wynik zapytania ofertowego nr 7/LSW/2018 - Kadry i płace

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 17.01.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: "Kadry i płace" (kod zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310) dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Specjalista ds. Kadr i płac”.

 • Wynik zapytania ofertowego nr 8/LSW/2018 - Kasjer- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 17.01.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: "Kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych" dla 3 uczestniczek projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Sprzedawca”.

 • Wynik zapytania ofertowego nr 4/LSW/2018 - Księgowy

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 12.01.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia:"Księgowy" (kod zawodu: 331301) (podstawy księgowości) dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Księgowy”.

 • Wynik zapytania ofertowego nr 3/LSW/2018 - Specjalista ds. rozliczeń

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 12.01.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia:"Specjalista ds. rozliczeń"(kod zawodu: 241103) - II stopień certyfikacji dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Specjalista ds. rozliczeń”.

 • Wynik zapytania ofertowego nr 6/LSW/2018 - Archiwista I Stopnia

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 17.01.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia:"Archiwista I Stopnia" dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Archiwista”.

 • Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Event Manager"

  Wynik zapytania ofertowego z dnia 21.12.2017 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: „Event Manager” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia.